Etusivu >> Artikkelit >> Kuuden tunnin työaika ja lähipalvelut liikuttavat

Kuuden tunnin työaika ja lähipalvelut liikuttavat

22.03.2017 - 14:30
(updated: 22.03.2017 - 15:55)

Sietämätön nykytilanne, kaiken yksityistäminen ja leikkauspolitiikka ajavat ihmiset liikkeelle kunnissa. Tampereella tempaistaan lähipalvelukävelyllä ja vastustetaan peruspalvelujen. Jyväskylässä tehdään valtuustoaloite kuuden tunnin työajasta. Turussa haetaan 10 000 allekirjoitusta samansuuntaiseen kuntalaisaloitteeseen.

Tampereella joukko kasalaisaktiiveja tempaisee perjantaina 24.3. ja tekee Lähipalvelukävelyn, jolla pyritään nostamaan esille sietämätön nykytilanne, jossa Tampereen peruspalveluita uhkaa suuriin yksiköihin supistaminen ja palvelujen yksityistäminen.

- Lähipalvelukävely on mainio tapa kertoa kuinka monimuotoista on se palvelurakenne jota me yhdessä kaikkien kuntalaisten kanssa omistetaan, sanoo yksi kävelyyn osallistuvista SKP:n pääsihteeri ja kuntavaaliehdokas Petra Packalén

Tampereen Lähipalvelukävely starttaa Keskustorilta SKP:n vaalimökiltä kello 14.00. Kävelyreitti kulkee kaupungin halki ja ohittaa mm. sosiaalipalveluja, kirjasto- ja kulttuuripalveluita ja terveyspalveluita.

- Kelallakin käydään ja meidän vaatimuksemme on, että Tampereen pitää leikkaamisen ja yksityistämisen sijaan kehittää ja parantaa julkisia palveluja. Ne voidaan tuottaa Tampereen kaupungin omana työnä, lähipalveluina ja sitä kävelyetäisyyttähän tällä tempauksella juuri esille tuodaan ja mitataan, sanoo Packalén.

 

Aloite kuuden tunnin työajasta

Jyväskylä oli mukana työministeriön 6 + 6 työaikakokeilussa vuosina 1996-98. Kokeilussa oli tuolloin yksiköitä hammashoidosta, päivähoidosta ja kotihoidosta. Kokemukset olivat positiivisia; työssä jaksaminen parani, sairauslomat vähenivät ja työn ja perheen yhteensovittaminen helpottui. Myös palvelujen saatavuus parani, kun aukioloaikoja voitiin laajentaa. Näin myös kalliit laitteet ja tilat olivat tehokkaammassa käytössä. Kokeilu työllisti työttömiä, joten myös sosiaaliturvamenot vähenivät, verotulot ja yleinen kulutustaso kasvoivat.

Samanlaisia positiivisia kokemuksia on saatu työajan lyhentämisestä myös muualla maassa sekä maailmalla. Työn tuottavuuden kasvun ansiosta työajan lyhentäminen on voitu toteuttaa palkkoja alentamatta.

- Jyväskylässä on paljon tehtäviä, joissa 6 + 6 tunnin työaikamallia voitaisiin jälleen kokeilla. Sillä voitaisiin helpottaa mm. terveysasemille hoitoon pääsyä, kun aukioloaikoja voitaisiin laajentaa. Vanhuspalveluissa työajan lyhentäminen vähentäisi työn kuormittavuutta ja työaikajärjestelyt mahdollistaisivat hoidon laadun parantamista. Myös muilla kaupungin toimialoilla on mahdollista työllistää työttömiä 6 + 6 tunnin työaikamallilla, listaa kaupunginvaltuutettu (SKP) ja kuntavaaliehdokas Riitta Tynjä

Riitta Tynjä jättää tällä viikolla 6+6 valtuustoaloitteen ja esittää, että Jyväskylässä aloitettaisiin työajan lyhentämisen ja töiden jakamisen kokeilu esim. terveyspalveluissa ja vanhuspalveluissa.

Kokeilu toteutettaisiin ansiotasoa alentamatta. Esitämme, että sen vaikutuksia työn tuottavuuteen ja palvelujen saatavuuteen seurataan ja niistä tehdään arvio esim. yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa kuten edellisen kokeilunkin aikana, listaa Tynjä

Turussa 10 000 allekirjoitusta

Turun vaalikadun avajaiset on Yliopistonkadulla lauantaina 25.3 klo 11. Kaikkien puolueiden vaalimökit valtaavat kävelykadun. SKP:n puheenvuoron vaalikadulla pitää SKP:n keskuskomitean jäsen, työfysioterapeutti ja kuntavaaliehdokas Kaija Kiessling

- Kävelykatu on hyvä paikka keskustella kaupunkilaisten, ammattijärjestöaktiivien ja kaikkien kanssa nokatusten ja siksi aloitamme vaalimökillä allekirjoitusten keräämisen kuntalaisaloitteeseen kuuden tunnin työajan puolesta. Tavoitteemme 10 000 allekirjoitusta haastaa meidän kaduille ja keskusteluihin kaikkien kanssa. Nyt rakennetaan yhtä puoluetta laajempaa kamppailua työväen oikeuksista, kertoo Kaija Kiessling

 

Maassamme on käynnissä kaikkialle ulottuva ja lähes jokaista ihmistä koskeva hyvinvoinnin romuttaminen, jossa vain rikkaimmat jäävät voitolle. Oikeistolainen leikkauspolitiikka tuhoaa sosiaaliturvaa, julkisia palveluja, ympäristöä, työläisten oloja ja ihmisoikeuksia nopeammin kuin koskaan ennen. Julkisten palvelujen yksityistäminen ja markkinoistaminen kiihtyy niin valtion kuin kuntienkin tasolla. Monet näistä julkisista palveluista itse tuotettuina olisivat tuottaneet hyvinvoinnin lisäksi myös rahaa yhteiseen kassaan. Demokratiasta ei ole yksityistetyissä palveluissa tietoakaan.

Samaan aikaan Suomessa jaetaan osinkoja tänä keväänä arviolta 11.8 miljardia euroa. Julkisten menojen leikkaaminen ei koske asehankintoja, joihin hallitus ja kaikki eduskuntapuolueet ovat syytämässä miljardeja. Tällainen politiikka on kestämätöntä kaikille maassamme asuville ja oleskeleville ihmisille, ja se ruokkii nationalismia, rasismia ja väkivaltaa. Jatkuva voitontavoittelu johtaa vääjäämättä ympäristön tuhoutumiseen.

Palvelut julkisina ja lähellä

Hyvinvointi kuuluu jokaiselle kunnassa asuvalle ja oleskelevalle.

- Lähellä tuotetuilla palveluilla varmistetaan niiden saatavuus kaikille tasavertaisesti.  Sipilä-sote:ssa palveluja suunnitellaan keskitettäväksi yhä isompiin yksiköihin. Tämä lisää alueellista eriarvoisuutta. Sipilän-sote on lausuntokierroksella ja sille on laitettava stoppi ja kuntapalvelujen kurjistamisen sijaan kuntien valtionosuuksia on lisättävä kattavampien lähipalvelujen tuottamiseksi, sanoo Turussa vaalikadun avajaisissa puhuva SKP:n keskuskomitean jäsen, työfysioterapeutti Kaija Kiessling

 

SKP:n kuntavaaliohjelmassa linjataan, että palvelutuotantoa ei saa alistaa voitontavoittelulle. Ihmisten terveys tai lasten koulunkäynti ei saa olla yksityisille rahaa tuottava kone. Monet julkiset palvelut tuottavat myös voittoa, eikä niiden myynnissä yksityisille ole silloin minkäänlaisia perusteita. Kuntien on pidettävä tuottavat toimialat omanaan, jolloin tuotto palautuu yhteiseen kassaan.

SKP vaatii kuntien käynnistämään kokeiluja palvelujen järjestämisestä kahdessa kuuden tunnin vuorossa. SKP luottaa useiden tutkimusten tuloksiin, joiden mukaan kuuden tunnin työpäivä auttaa ihmisiä jaksamaan paremmin ja sairauspoissaolot vähenevät. Historia on osoittanut, että työpäivän pituuden lyhentäminen on johtanut työn tuottavuuden kasvuun. Työn jakaminen edistää tietenkin myös työllisyyttä ja näin ollen lisää tuloveroja. Kaikista näistä syistä johtuen kokeilu voidaan toteuttaa ansiotasoa alentamatta.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista