Home >> Artikkelit >> Asemäärärahoista rahat köyhyyden hoitoon

Asemäärärahoista rahat köyhyyden hoitoon

28.08.2017 - 12:15

Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea 27.8.2017

Asemäärärahoista rahat köyhyyden hoitoon

Köyhyys ja vähäosaisuus kasvaa kasvamistaan, eikä hallitus esitä mitään toimia tilanteen korjaamiseksi. Hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksessä ei esitetä korotuksia toimeentulotuen perusosiin. Joidenkin hallituksen ”asiantuntijoiden” mielestä sosiaaliturvan taso on muka liian korkea ja heidän mielestään kannustinloukkuja tulee purkaa.

Toimeentulotuen ostovoima on kuitenkin jäänyt 44% jälkeen palkkakehityksestä viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, ja myös ostovoima on heikentynyt huomattavasti. Kuten kaikki tiedämme, on kyseistä tukea nyt toimeentulotuen Kela-siirron myötä entistä vaikeampi saada.

Toimeentulotukea tarvitsi viime vuonna jo noin 300 000 maamme 2,6 miljoonasta kotitaloudesta, tuen varassa voidaan siis laskea olevan noin 450 000 henkilöä.

Kyseistä tukea tarvitsevien kotitalouksien määrä kasvoi viime vuonna (2016) THL:n ennakkotilastoon perustuvan varovaisenkin arvion mukaan yli 12%, kun kyseinen kasvu oli edellisenä vuonna 3,1%.

Kasvuvauhti siis vähintäänkin nelinkertaistui yhden ainoan vuoden aikana. Työssäkäyvien osuus toimeentulotukiasiakkaista on kasvamassa, vuonna 2015 se oli 5% - vuoden 2016 tai sitä uudempia tilastotietoja ei ole vielä saatavilla.

Hallitus heikentää myös asumisen tukia

Hallitus on leikannut ahkerasti asumisen tukia. Asumistuen laskennassa käytettävät, hyväksyttävät enimmäisasumismenot eivät ole nousseet tämän hallituskauden aikana, ja sama linja jatkuu. Vuokrat sen sijaan nousevat asunnon sijainnista riippuen 2,5 – 5,0 % vuosittain.

Ensi vuoden alussa hyväksyttäviä enimmäisasumismenoja on suunniteltu leikattavaksi 5%, ja neliövuokrakatto astuu voimaan.

Yleistä asumistukea sai tänä vuonna heinäkuussa 276 400 kotitaloutta – tämä siis ennen kuin opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin.

Tukea saavista kotitalouksista jo joka kolmannen pääasiallinen tulolähde on palkkatyö. Huomattavaa on, että omistusasujien osuus tuen saajista on kasvussa.

Suomen kommunistinen puolue (SKP) vaatii, että sota-aseisiin suunnitellut rahat on siirrettävä köyhyyden vastaisiin toimiin. SKP vaatii myös koko hallituksen eroa ja kehottaa osallistumaan Joukkovoiman mielenosoitukseen Helsingissä 2.9.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Kannanotot