Home >> Artikkelit >> EU:n perustuslaki on haudattava

EU:n perustuslaki on haudattava

18.10.2006 - 09:08
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Matti Vanhasen hallitus ajaa Euroopan unionin perustuslakisopimuksen hyväksymistä, vaikka se on hylätty Ranskan ja Hollannin kansanäänestyksissä ja vaikka myös suomalaisten enemmistö vastustaa EU:lle ehdotettua perustuslakia. Hallitus hakee eduskunnalle esittämällään selonteolla valtakirjaa kannattaa EU:n perustuslain hyväksymistä ensi keväänä, kun EU käsittelee asiaa uudelleen huippukokouksessa.

Suomen kommunistisen puolueen poliittinen toimikunta vaatii eduskuntaa kunnioittamaan kansalaisten tahtoa ja torjumaan EU:n perustuslain. Samalla eduskunnan on asetuttava vastustamaan myös hallituksen ajamia EU:n palvelu- ja työaikadirektiivejä. Palveludirektiivi uhkaa julkisia palveluja ja työaikadirektiivi poistaisi käytännössä enimmäisrajat työpäivältä.

Kriisinhallintalaki hylättävä

SKP:n poliittinen toimikunta kehottaa hallitusta hautaamaan myös kriisinhallintalakiesityksen. Kriisinhallintalain suurimmat ongelmat eivät koske tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätösvaltasuhteita. Suurin ongelma on EU:n militarisoiminen ja aikomus käyttää unionin taistelujoukkoja ilman YK:n valtuutusta tapahtuviin sotilaallisiin interventioihin.

YK:n sivuuttaminen ja hyökkäyssotiin varustautuminen on kansainvälisen oikeuden vastaista, tapahtuupa joukkojen lähettäminen eduskunnan, hallituksen tai presidentin päätöksellä. Oikeisto haluaisi sivuuttaa myös tasavallan presidentin, joka on ollut alun perin YK:n sivuuttamista vastaan.
SKP:n poliittinen toimikunta 7.12.05:

Ajankohtaista