Home >> Artikkelit >> Euroopan kommunistiset puolueet EU:n perustuslakia vastaan

Euroopan kommunistiset puolueet EU:n perustuslakia vastaan

01.04.2007 - 15:13
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
28 kommunistista ja muuta eurooppalaista vasemmistopuoluetta vetoaa Euroopan unionin uusliberalistista politiikkaa, militarismia ja EU:lle esitettyä perustuslakia vastaan. Portugalin kommunistisen puolueen aloitteesta tehdyssä vetoomuksessa on Suomesta mukana SKP, Suomen kommunistinen puolue.

Euroopan talousyhteisön EEC:n perustamisen 50-vuotispäivän merkeissä annetussa vetoomuksessa todetaan, että EU:n kehitys osoittaa oikeuksia EU:n politiikan, Maastrichtin sopimuksen ja perustuslaillisen sopimuksen vastustajien esittämän kritiikin. EU on suurpääoman, uusliberalististen ja militarististen voimien direktoraatti.

Hyökkäykset perusoikeuksia vastaan

EU:n johtavien piirien julistukset EU:sta työllisyyden, työntekijöiden aseman, demokratian, rauhan ja tasavertaisen yhteistyön edistäjänä ovat osoittautuneet valheellisiksi.

EU:n missiona on voimistaa Eurooppaan nojaavan ylikansallista pääomaa kaventamalla työntekijöiden saavuttamia oikeuksia, laajentamalla suurpääoman vaikutusvaltaa Euroopan ja valtioiden tasolla sekä riistämällä uusia markkinoita ja luonnonvaroja. Tämä linja johtaa kasvavaan eriarvoisuuteen, alueellisen kehityksen epätasaisuuteen sekä laajenevaan köyhyyteen ja syrjäytymiseen.

Nykyisin EU:ssa ovat voimistuneet hyökkäykset työpaikkoja ja palkkoja, sosiaaliturvaa sekä työelämän oikeuksia vastaan. Perusoikeuksia, kuten oikeus koulutukseen, terveydenhuoltoon ja eläketurvaan, muutetaan kauppatavaroiksi ja suurpääoman voitontavoittelun lähteiksi. Riisto, työttömyys ja pätkätyöt laajenevat. Myös maanviljelijät ja pienyrittäjät kärsivät.

Ei linnake-Euroopalle

Samaan aikaan ns. taloudellisten kumppanuussopimusten avulla EU pakottaa epäreiluja kauppasuhteita köyhille maille ja rakentaa linnake-Euroopan muureja siirtolaisia vastaan. Suurpääoma käyttää EU:ta myös painostaakseen itäisen Euroopan maita.

Vetoomuksessa todetaan, että EU:n militarisoiminen etenee ja yhteys Natoon tiivistyy. Samalla EU on yhteistyössä USA:n kanssa mm. Lähi-idässä, illegaalisissa CIA-lennoissa ja painostuksessa mm. Kuubaa ja Venezuelaa vastaan. Puolueet varoittavat myös antikommunismista, rasismista ja demokratian kaventamisesta.

Kansojen itsemääräämisoikeutta rajoitetaan ja perustuslaillinen sopimus aiotaan tuoda uudelleen hyväksyttäväksi, vaikka se torjuttiin Ranskan ja Hollannin kansanäänestyksissä.

EU:n perustuslakia vastaan

Vetoomuksen allekirjoittaneet 28 eurooppalaista kommunistista ja vasemmistopuoluetta ovat sopineet yhteistoiminnasta ja aikovat aktiivisesti vaikuttaa työväenliikkeessä ja imperialisminvastaisissa liikkeissä uusliberalistisen politiikan, militarismin ja perustuslaillisen sopimuksen torjumiseksi.

Puolueet vetoavat sellaisten vaihtoehtojen kehittämiseksi, jotka vastaavat kansojen tarpeisiin ja vahvistavat sosialismin näköaloja todellisena vaihtoehtona Euroopan kansoille. Ne esittävät rauhanomaisen Euroopan, itsenäisten valtioiden yhteistyön, tasavertaisten oikeuksien, työllisyyden ja todellisen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen puolesta ympäri Eurooppaa käytävien kamppailujen yhdistämistä. Puolueet vetoavat sellaisen Euroopan puolesta, joka on avoin maailmalle, kykenee kehittämään ystävällisiä suhteita, reilua kauppaa ja yhteistyötä kaikkien kansojen kanssa kunnioittaen niiden oikeutta taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Ne haluavat Eurooppaa, joka voi edistää kansainvälistä rauhaa ja toimia konfliktien ratkaisemiseksi poliittisin keinoin.

Ajankohtaista