Home >> Artikkelit >> Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnalle

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnalle

18.10.2006 - 09:28
(updated: 06.06.2016 - 13:48)

Arvoisa vastaanottaja

Käännymme puoleenne sen johdosta, että Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Poliittinen komissio on valmistellut yleiskokoukselle raportin (Need for International Condemnation of Communism), jolla tästä ihmisoikeuksien puolustamiseksi perustetusta neuvostosta halutaan tehdä ideologisen sodankäynnin ja poliittisen syrjinnän väline.

Raportilla pyritään rajoittamaan kommunististen puolueiden ja kommunististen aatteiden oikeuksia. Tämä ei koske vain monien sosialismia rakentamaan pyrkineiden maiden kansalaisten laajasti omanaan pitämien ihanteiden, tavoitteiden ja historian kriminalisoimista. Raportti on myös omiaan lietsomaan kommunisminvastaisia vainoja ja loukkaa muissakin maissa toimivien kommunististen puolueiden ja niiden kannattajien perustavaa laatua olevia demokraattisia oikeuksia.

Jos kommunistiset aatteet ja liike julistetaan rikolliseksi kommunismin nimeen vedoten jossain tehtyjen vääryyksien perusteella, voitaisiin yhtä hyvin tuomita rikolliseksi myös muut puolueet, erilaiset uskontokunnat jne. Raportin pyrkimyksillä rinnastaa kommunismi fasismin ihmisvihamielisiin, rasistisiin, väkivaltaisiin ja rikollisiin aatteisiin ei ole mitään tekemistä historian tosiasioiden kanssa. Euroopan neuvostolle valmistellussa raportissa on kyse selvästi oikeistolaisia poliittisia tavoitteita palvelemaan tarkoitetusta mielipidevainosta ja syrjinnästä. Euroopan neuvosto on perustettu torjumaan tällaista vainoa, ei lietsomaan sitä.

Vetoamme Teihin, että tätä lokakuun kokouksen asialistalta vastalauseiden takia pois siirrettyä raporttia ei oteta myöskään myöhemmin Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen asialistalle.


SKP:n poliittinen toimikunta 13.9.05

Ajankohtaista