Home >> Artikkelit >> Eurooppalainen AY-keskustelu 19.12.

Eurooppalainen AY-keskustelu 19.12.

06.12.2018 - 09:45
(updated: 10.12.2018 - 16:56)
  • Heinz Bierbaum, Janne Hernesniemi, Olli Savela, Tiina Sandberg, JP (Juha-Pekka) Väisänen, ay-keskustelu

Keskiviikkona 19.12. Kirjan talolla kaikille avoimessa ja julkisessa keskustelussa joukko Vasemmistoliiton, Euroopan vasemmiston ja Suomen kommunistisen puolueen AY-aktiiveja. Eurooppalaisessa AY-keskustelussa rakennetaan edistyksellistä siltaa vasemmiston yhteistyölle ja käydään keskustelua AY-liikkeen ja sen aktivistien perspektiivistä yhteisistä tavoitteista ja toimista. 

Mukana eurooppalaisessa AY-keskustelussa ovat Saksan vasemmistopuolueen (DIe Linke) Heinz Bierbaum, SKP:n pääsihteeri Tiina Sandberg, yliaktuaari Olli Savela ja Vasemmistoliiton Janne Hernesniemi. Tilaisuuden avaa ja juontaa SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen 

EU:n sosiaalinen pilari 

Euroopan Unionin sosiaalinen pilari seisoo perustalla, joka on alisteinen uusliberalistiselle kilpailulle, pääoman voitontavoittelulle ja työväenluokan riistolle. Suomessa tätä pilaria on toteutettu muun muassa pidentämällä työaikaa ilman palkkaa, jäädyttämällä sopimuspohjaista palkkakehitystä ja leikkaamalla työttömyysturvan tasoa ja kestoa.  

- Uusliberalistiset työmarkkinauudistukset heikentävät ammattiliittojen kollektiivista neuvotteluvoimaa.Taistelu prekarisaatiota, työn silppuamista pätkiksi vastaan on yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Euroopassa tarvitaan vahvistaa ay-toimijoiden verkostoja, sanoo Heinz Bierbaum -  Saksan vasemmistopuolueen (Die Linke) kansainvälisten asioiden vastaava, Euroopan vasemmiston AY-ryhmän jäsen, teollisuustyöntekijöiden maailmanliiton (IndustrAll) edustaja eurooppalaisessa yritysneuvostossa (European Works Councils EWC) 

Poliittinen vaihtoehto 

Ay-liikkeen toimintaoikeuksien kimppuun ollaan käymässä esittämällä vaatimuksia työtaisteluoikeuksien rajoittamisesta ja yleissitovien työehtosopimusten romuttamisesta.  

- Kilpailukyvyn kielioppi on vallannut poliittisen keskustelun. Työntekijöiden oikeudet on ohitettu taloudellisten vapauksien varjolla, niin kansallisella kuin EU-tasolla. Eurooppalaisten ammattiliittojen neuvotteluvoima on hiipunut järjestäytymisasteen heiketessä. Työväenliike on ollut tähän saakka kyvytön muotoilemaan vetovoimaista poliittista vaihtoehtoa uusliberaalille järjestykselle. Sosiaalisia oikeuksia tulisi vahvistaa taloudellisiin vapauksiin nähden niin EU:n lainsäädännössä kuin kansallisesti sanoo Janne Hernesniemi, koulutuspoliittinen asiantuntija (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL), Vasemmistoliiton ay-työryhmän jäsen, Euroopan vasemmiston ay-verkoston ja Tune-verkoston (Trade Unionist Network Europe) jäsen. 

Vapaa-ajan merkitys 

On aika käynnistää keskustelu todellisista työväestön oikeuksista ja tulonjaon muuttamisesta työntekijöiden hyväksi. Polttavan ajankohtaisia ovat aloitteet tulonjaon muuttamisesta palkansaajien eduksi ja vaatimus työajan radikaalista lyhentämisestä.  

- Työajan lyhentäminen kuuteen tuntiin ansiotasoa alentamatta merkitsisi huomattavaa korjausta työntekijöiden ja pääoman väliseen tulonjakoon. Kasvaneista voitoista on maksettava isompi osa myös niille, jotka tuon voiton tekevät. Lisääntyvä vapaa-aika on työntekijöiden etu. Kunnollinen palautuminen työstä helpottuu ja esimerkiksi loppuunpalamisia ja muita työperäisen ylirasituksen aiheuttamia oireita saadaan vähennettyä. Kenenkään terveys ja hyvinvointi ei saisi vaarantua työn takia. 
 
Jo 1900-luvun alussa toiminut ay-aktivisti Rose Schneiderman kiteytti työläisnaisten tavoitteet erinomaisesti todetessaan, että ihminen ei elä pelkästään leivästä vaan tarvitsee myös ruusunsa. Sen kaiken kauniin, sivistävän ja virkistävän, mitä elämä tarjoaa. Sitä saadaan myös lisää kun työaika lyhenee, sanoo SKP:n pääsihteeri Tiina Sandberg 

Kuka kerää voitot 

Tarvitaan syvällistä keskustelua työelämän rakenteiden muuttamisesta työntekijöiden oikeuksien ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteuttamisen perustalta. Tarvitaan ay-liikkeen yhteistä toimintaa ja solidaarisuutta muutosten puolesta työpaikoilla, kansallisesti ja kansainvälisesti.  

- Voittojen osuus yritysten aikaansaamasta arvonlisäyksestä on kasvamassa finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. Viime vuosien taloustaantuman aikanakin voittojen osuus oli yhtä korkea kuin 80-luvun nousukaudella, sanoo yliaktuaari Olli Savela 

 

Siis vasen yks, kaks

– eurooppalainen AY-keskustelu keskiviikkona 19.12. Kello 17-20  

Keskustelussa mukana  

Heinz Bierbaum, Saksan vasemmistopuolueen (Die Linke) kansainvälisten asioiden vastaava, Euroopan vasemmiston AY-ryhmän jäsen, teollisuustyöntekijöiden maailmanliiton (IndustrAll) edustaja eurooppalaisessa yritysneuvostossa (European Works Councils EWC) 

Tiina Sandberg, Suomen kommunistisen puolueen pääsihteeri, Euroopan vasemmiston (EV) hallituksen jäsen. 

Olli Savela, Tilastokeskuksesta eläkkeelle jäänyt yliaktuaari  

Janne Hernesniemi, koulutuspoliittinen asiantuntija (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL), Vasemmistoliiton AY-työryhmän jäsen, Euroopan vasemmiston AY-verkoston ja Tune-verkoston (Trade Unionist Network Europe) jäsen. 

Tilaisuuden avaa ja juontaa JP (Juha-Pekka) Väisänen, SKP:n puheenjohtaja ja Euroopan vasemmiston puheenjohtajiston ja hallituksen jäsen. 

Keskustelun järjestää Demokraattinen sivistysliitto - DSL ja Suomen kommunistinen puolue – SKP 

Kirjan talo ei valitettavasti ole täysin esteetön eikä juhlasalissa ole Inva Wc:tä. Ulkorappuihin on liikuteltava ramppi.  Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa!  

Kirjatyöntekijänkatu 10, Helsinki - Lisätietoja 050 573 8598 (JP) ja skp@skp.fi  

 

 

 

 

 

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista