Home >> Artikkelit >> Hallituksen budjettilinja suosii rikkaita

Hallituksen budjettilinja suosii rikkaita

07.12.2006 - 10:50
(updated: 06.06.2016 - 13:48)


Matti Vanhasen ja Eero Heinäluoman johtaman hallituksen omakehu budjettiriihen tuloksista on vailla katetta olevaa vaalipropagandaa.

Rikkaita ja suurituloisia suositaan taas satojen miljoonien verohelpotuksilla, mutta köyhyyspakettiin vain kymmeniä miljoonia. Työttömille ja opiskelijoille luvatut muruset eivät korjaa toimeentuloturvan tason alhaisuutta, jonka takia yli 600 000 suomalaista elää EU:n virallisen köyhyysrajan alapuolella.

Budjettiesitys ei tuo lisää työpaikkoja vaan vähentää niitä muun muassa julkisissa palveluissa. Hallitus ei tee mitään rajoittaakseen joukkoirtisanomisia ja parantaakseen pätkätyöntekijöiden turvatonta asemaa.

Hallitus palauttaa kunnille niiltä ottamiaan pakkolainoja, mutta jatkaa samaan aikaan valtionosuuksien indeksitarkistusten ja harkinnanvaraisten tukien leikkaamista. Kuntien aseman vahvistamista koskevien lupausten katteettomuutta kuvastaa sekin, että hallitus ajaa samaan aikaan kunta- ja palvelurakennehankkeella kuntien lähipalvelujen karsimista, henkilöstön vähentämistä, yhä useampien palvelujen ulkoistamista ja yksityisten palvelumarkkinoiden osuuden lisäämistä.

SKP:n poliittinen toimikunta vaatii budjettilinjan muuttamista niin, että lisätään pysyviä työpaikkoja julkisella sektorilla. Näin voidaan samalla parantaa kuntien palveluja. Perusturvaa on parannettava nostamalla pienimmät työttömyyspäivärahat, eläkkeet, opintoraha ja muu perusturva 750 euroon kuukaudessa verottomana. Rahaa tähän löytyy saattamalla pääomatulot kunnallisveron piiriin, luopumalla rikkaille annettavista verohelpotuksista ja supistamalla asemäärärahoja.

Hallituksen puheissa nyt vaalien edellä harrastaman näennäisen viherpesun sijasta on korjattava budjettiesitystä kääntämällä joukkoliikenteen, uusiutuvan energian ja ympäristönsuojelun määrärahat nousuun. SKP vaatii myös sulkua asumiskustannusten hillittömälle nousulle ja palaamista vuokrasääntelyyn.


SKP:n poliittinen toimikunta 29.8.06:

Ajankohtaista