Home >> Artikkelit >> Hallitus lisää pitkäaikaistyöttömien ahdinkoa

Hallitus lisää pitkäaikaistyöttömien ahdinkoa

18.10.2006 - 09:09
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Matti Vanhasen hallitus esittää työttömille maksettavan työmarkkinatuen saannille rajoituksia, joilla aiotaan kiertää perustuslain velvoitteita työttömien toimeentulon turvaamisesta.

Eduskunnan käsittelyssä olevan lakiesityksen mukaan voitaisiin työmarkkinatukea saavalta evätä työmarkkinatuki 500 työttömyyspäivän ja niin sanotun aktivointitarjouksen jälkeen "työhaluttomuuden" perusteella. Saman kohtalon voisivat kokea ne työttömät, jotka ovat ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäisajan päättymisen jälkeen saaneet työmarkkinatukea 180 työttömyyspäivältä. Työhaluttomuuskriteeri täyttyy hallituksen esityksen mukaan silloin kun - useimmiten tuloksettomat - aktivointitoimet eivät ole johtaneet työllistymiseen.

Työmarkkinatuelta syrjäyttäminen voi koitua monien kohdalla pysyväksi, koska sen saantioikeuden palautuminen edellyttää viiden kuukauden työtyössäoloa tai osallistumista työvoimapoliittisen toimenpiteeseen. Tällaisten ehtojen täyttäminen on nykyoloissa pitkäaikaistyöttömälle vaikeaa tai jopa mahdotonta. Esimerkiksi yhdistelmätukityö ei kartuta työssäoloehtoa täysimääräisesti. Pahimmillaan työtön voi pudota koko toimeentuloturvan piiristä, koska myös toimeentulotuki voidaan evätä tai leikata, jos työttömän katsotaan joutuneen työmarkkinatuen ulkopuolelle työhaluttomuudeksi tulkitusta syystä.

SKP:n mielestä kyse on hallituksen pitkäaikaistyöttömiin kohdistamasta ajojahdista, jonka tarkoituksena on myös puhdistaa työttömyyskortistoja. Hallitus esittää kunnille lisää velvollisuuksia työllistämisessä, mutta ei turvaa siihen riittäviä resursseja. Työllisyyspolitiikan vararikkoa kuvaa myös hallituksen kunta- ja palvelurannemuutoshankkeeseen liittyvä tavoite vähentää julkisen sektorin työpaikkoja 20 prosentilla.

SKP vaatii työpaikkojen vähentämisen sijasta työpaikkojen lisäämistä muun muassa kehittämällä julkisia palveluja ja valtion yritystoimintaa. Työttömyysturvan saantioikeuteen ei pidä kajota vaan työttömyysturvan tasoa on korotettava. On säädettävä todellinen työllistymistakuu, joka turvaa pitkäaikaistyöttömille ja nuorille työelämään tuleville kunnon työtä kunnon palkalla.


SKP:n poliittinen toimikunta 22.11.05:

Ajankohtaista