Home >> Artikkelit >> Joukkoliikkeiden ääni kuuluviin

Joukkoliikkeiden ääni kuuluviin

24.07.2018 - 15:00
(updated: 24.07.2018 - 16:09)
Leikkauspolitiikka on liikuttanut ihmisiä useaan otteeseen. Tässä marssitaan Joukkovoimalla.

Suomen kommunistinen puolue on kevään ja kesän aikana käynnistellyt hanketta uudenlaisen poliittisen rintaman rakentamiseksi. Lähtöajatuksena on ollut se, miten vaikea erilaisten isojenkin liikkeiden on saada ääntään kuuluviin poliittisilla areenoilla.

Suomessa tarvitaan demokratian vahvistamista, joka ei synny yksittäisten poliitikkojen persoonan ympärille, vaan kansalaisliikkeiden ja aktiivisten ihmisten yhteistyöllä. On totta, että demokratia on Suomessa heikentynyt. Tämä on tullut näkyväksi erityisesti sote-uudistuksen mutkissa, joissa hallitus on vetänyt omaa linjaansa siitä huolimatta, että sille on yhä uudelleen kerrottu uudistuksen ongelmista ja suoranaisista virheistä. Demokratiassa näihin viesteihin olisi reagoitu, nyt niille ei ole annettu minkäänlaista arvoa.

— Tällä hetkellä hallitus yksityistää ja leikkaa niin suurella innolla ettei se kuuntele enää ollenkaan ihmisten huolta terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden, junaliikenteen, kaivoslain, taksiliikenteen ja työllisyyspolitiikan suhteen. Tähän on vastattava uudenlaisella rintamalla, joka lähtee liikkeelle erilaisten toimijoiden yhteistyöstä ja  sitoutuu viemään kansalaisliikkeiden ja katujen parlamentin viestin suoraan politiikan ytimeen, linjaa SKP:n pääsihteeri Tiina Sandberg.

Suomeen ei tarvita lisää puolueita, vaan laaja ja joustava rintama, johon jokainen sen vaatimuksiin sitoutuva voi tulla mukaan luopumatta omasta puoluekannastaan tai periaatteistaan. Tämä tarkoittaa käytännössä vaalijärjestön perustamista. Politiikan suunnan muuttaminen vaatii voimaa, joka saavutetaan vain yhteistyöllä.

— Olemme lähteneet liikkeelle erilaisten tahojen vaatimusten kuuntelemisesta. Ihmisillä on paljon hyviä vaatimuksia, jotka eivät nyt tahdo päästä läpi, koska puolueet keskittyvät liian usein poliittiseen peliin, jossa tiukkojen vaatimusten sijaan suositaan laihoja kompromisseja. Tämän laajan rintaman perusta ovat sen sijaan tiukat vaatimukset, joihin yhdessä sitoudutaan. Silloin äänestäjille on selvää, mihin he antavat valtakirjan, kertoo Sandberg.


Tiukat tavoitteet

Alustavissa keskusteluissa on luotu useita erilaisia vaatimuksia, joiden pohjalta listan aloitteet alkavat rakentua. Vallan palauttamiseksi äänestäjille, on luotava äänestäjänsuoja. Se tarkoittaa käytännössä, että vaalilupauksensa valituksi tultuaan pettävältä edustajalta on voitava ottaa pois äänestäjien antama valta. Ei käy, että jatkuvasti valehdellaan vaalikampanjoiden aikana ja siten saadaan luottamus, joka petetään.


Aktiivimallien luomaan epäoikeudenmukaiseen malliin on tultava muutos. Työttömien potkiminen on lopetettava: Kymmenen työtöntä ei mahdu yhteen työpaikkaan, vaikka kuinka rangaistaisiin. Tämä on hyväksyttävä ja ryhdyttävä toimeen työpaikkojen määrän kasvattamiseksi niillä aloilla, joilla nyt vallitsee pula työntekijöistä. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset hoivatyön työpaikat.

Ympäristön pilaamisen voittojen tavoittelun nimissä on aika loppua. Pelkät hallinnolliset viilaukset eivät ratkaise sitä valtavaa ongelmaa, joka meillä on ylikulutuksessa, uusitumattomien polttoaineiden huolettomassa käytössä ja resurssien epätasaisessa jakautumisessa yhteiskunnassamme. Suomen kaivoslaki on vanhentunut ja antaa tällä hetkellä kaivosteollisuudelle vallan ohi ihmisten ja julkisen vallan kontrollin. Kaivannaisten hallinta on otettava valtiolle ja ihmisten on saatava päättää siitä, haluavatko he antaa luvan kaivostoimintaan kuntansa alueella.

Taiteilijoiden hyvyys ja luomisen palo ei voi riippua nälän määrästä. Itsensä työllistäville taiteilijoille on saatava oikeus taiteilijapalkkaan, joka takaa toimeentulon ja luomisen vapauden. Yhteiskunnan byrokratian on tunnustettava laajemminkin ne moninaiset tilanteet, joissa ihmiset elävät ja pidettävä huoli, ettei kukaan tipahda paperin pyörityksen takia ulos. Sosiaaliturvan on luotava turvaa, ei rankaisuja ja loukkuja.


Tule mukaan valmisteluun

Työ konkreettisten linjausten parissa jatkuu edelleen ja mukaan pääsee edelleen, mikäli yhteiskunnan muuttaminen kiinnostaa. Valmistelussa oleva vaatimuslista tullaan käsittelemään ja hyväksymään yhdessä sen valmisteluun osallistuvien kanssa myöhemmin syksyllä.

Jo nyt kannattaa merkitä kalenteriin seuraava kaikille kiinnostuneille avoin kokous, joka on kutsuttu koolle 13.8. Kello 17.00 Helsingin tapaturma- ja sairauseläkeläisten tilassa, osoitteessa Kulmavuorenkatu 5 A

SKP:n omia linjauksia tämän listan suhteen viilataan 25.-26.8. Keskuskomiteassa, jossa keskustellaan myös STP:n aloitteesta kommunistien voimien yhdistämisestä, joka on nyt myös edennyt. Tärkeintä on koota voimia, ei hajottaa niitä entisestään.
 


 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista