Home >> Artikkelit >> Kannanottoa, yhteistyötä ja ratkaisuja

Kannanottoa, yhteistyötä ja ratkaisuja

08.11.2019 - 13:30
(updated: 08.11.2019 - 13:49)
  • Kommunistinuoret tapasivat Jyväskylässä 26. lokakuuta 2019
Kommunistinuoret tapasivat Tiedonantaja-festivaaleilla 26. lokakuuta Jyväskylässä.

 

SKP:n nuorisotyöryhmä Kommunistinuoret järjesti tapaamisen Jyväskylän Tiedonantaja- festivaalilla lauantaina 26.10. Nuorisotapaamisen tavoitteena oli organisoitua sekä ideoida ja suunnitella työryhmän tulevaa toimintaa. Työpajaan osallistuikin joukko tovereita ympäri maata, jotka ovat mukana rakentamassa Kommunistinuorissa Suomen punaisinta ja luokkatietoisinta nuorisotoimintaa. Keskustelua tapaamisessa riitti ja ilmapiiri oli avoin ja eteenpäin katsova.

Tapaamisen alussa tutustuttiin yleisesti suomalaiseen poliittiseen ja yhteiskunnalliseen nuorisotoimintaan, jonka tilanteesta käytiin pohdintaa. Yhdessä havainnoimme, että yleisesti toiminta poliittisen nuorisotoiminnan kentällä ei ole kovinkaan näkyvää ja ulospäin suuntautunutta, puhumattakaan poliittisten nuorisojärjestöjen ja -toimijoiden esittämistä sisällöistä, jotka eivät välttämättä jätä tilaa vaihtoehdoille. Tämän katsauksen pohjalta voitiinkin todeta, että poliittisen nuorisotoiminnan kentällä on aukko, jota edes muut vasemmistolaiset järjestöt ja toimijat eivät kykene täyttämään.

Siksi tarvitaan Kommunistinuoret. Tällä hetkellä Suomessa ei ole sellaista toimivaa tahoa, joka pystyisi tarjoamaan yhteisön kommunismista kiinnostuneille nuorille. Lähes kaikki muut poliittiset nuorisojärjestöt ja -toimijat Suomessa ovat sitoutuneet kapitalismiin ja sen rakenteisiin eivätkä pyri irrottautumaan niistä.

Kaikki miitit, sekä paikalliset että valtakunnallinen, toteutetaan matalan kynnyksen periaatteella ja hyvässä hengessä.

 

Tulevan toiminnan suunnittelua

Tulevasta toiminnasta keskusteltiin paljon. Pohdittaessa toimintamuotoja, yhteistyötä, sisältöjä ja teemoja saatiin yhdessä kasaan hyvää tietoa ja näkemystä tulevaisuutta varten. Pääpiirteissään muutamia nuorisoryhmän tehtäviä on järjestää ja osallistua erilaisiin mielenosoituksiin ja -ilmauksiin, julkaista kannanottoja kommunistisella perspektiivillä sekä ilman muuta luoda itse ryhmän arvoja ja yhteisöllisyyttä edistävää muuta toimintaa.

Relevantti toimintaan liittyvä pohdinta oli myös se, miten keskustelutilaisuuksia voitaisiin järjestää uudella kaavalla niin, että mahdollisimman moni nuori kokisi tilaisuudet hyödyllisiä, antoisia ja viihtyisinä. Keskustelutilaisuuden perinteinen alustuspuheenvuoro tai paneelikeskustelu ei ehkä kaikkien ihmisten kohdalla aja tehtäväänsä, vaikka keskustelun sisällössä tai laadussa ei olisi sinänsä mitään moitittavaa. Toisenlaisina keskustelutilaisuuksien muotoina tapaamisessa ideoitiin muun muassa väittelyitä, striimejä tai leffailtoja, joissa elokuva voisi toimia alustuksena.

Sosiaalinen media on jo lähes kaikkien yleisimpien kanavien osalta otettu Kommunistinuorissa haltuun. Somen kautta tavoitamme ihmisiä ja siellä avainsanoina ovat aktiivisuus, ytimekkyys ja visuaalisuus. Julkaisujen tulee herättää kiinnostusta ja välittää kuvaa siitä, kuinka sosialismi ja kommunismi ovat tulevaisuutta ja globaalien ongelmien, kuten ympäristökriisin, vaatimat ratkaisut avaavat tietä systeeminmuutokselle ja uudelle yhteiskuntajärjestelmälle.

 

Paikallisia miittejä tulossa

Kestoltaan reilun parin tunnin tapaamisen päätteeksi keskusteltiin tulevista tapaamisista. Seuraavaksi nuorisoryhmän toverit ryhtyvät suunnittelemaan paikallisia miittejä, joissa käsitellään pienemmällä porukalla paikallistoiminnan vauhdittamisesta ja yhteistyön aloittamisesta. Paikallisissa miiteissä asioita myös ikään kuin valmistellaan käsiteltäväksi isompaan valtakunnalliseen miittiin, jossa paikallistasolla kehitellyt ideat saatetaan kollektiiviseen käsittelyyn. Kaikki miitit, sekä paikalliset että valtakunnallinen, toteutetaan matalan kynnyksen periaatteella ja hyvässä hengessä. Siksi myös turhaa muodollisuutta ja byrokraattisuutta pyritään toiminnassa välttämään.

Nuorisotoimijana Kommunistinuorilla on omat kommunistiset tavoitteet ja periaatteet, mutta pyrimme myös mukaan yhteistyöhön erilaisten vasemmistolaisten ja punavihreiden nuorisotoimijoiden kanssa edistämään yhteisiä tavoitteita. Nuorisoryhmä saadaan näkyväksi ennen kaikkea yhteistyön, ratkaisukeskeisen asenteen ja aktiivisen paikallistoiminnan avulla.

 

Tsekkaa kommunistinuorten somekanavat:

Facebook: www.facebook.com/kommunistinuoret

Twitter: @Komnuoret

Instagram: kommunistinuoret

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista