Home >> Artikkelit >> Määrätietoisella ay-toiminnalla työnantajien sanelulinjaa vastaan

Määrätietoisella ay-toiminnalla työnantajien sanelulinjaa vastaan

14.02.2022 - 15:00
  • Rattaat.
SKP:n ay-ryhmä näkee, että työntekijäpuolen liittojen vastaus tulee olla taisteleva ja johdonmukainen; TES-järjestelmän romuttamista ei tule sallia.

Suomalaista työehtosopimusjärjestelmää kohtaan on viime aikoina hyökätty sekä tutuilla että uusilla toimilla. Työnantajapuoli yrittää jatkuvasti antaa itsestään sympaattisempaa ja ihmisläheisempää kuvaa, mutta käytännön toimillaan se pelaa julmaa peliä työntekijöiden toimeentulon ja hyvinvoinnin kanssa. Suomen kommunistisen puolueen ay-ryhmä näkee, että nyt tarvitaan ammattiliittojen yhteistyötä ja terävämpää otetta ay-toimintaan.

Pyrkimykset valtakunnallisen TES-neuvottelemisen romuttamisessa tähtäävät visioon Suomesta ilman ammattiliittoja haittaamassa työntekijöiden aseman ja oikeuksien heikentämistä. Ay-liikkeen reaktiona tähän ei tule olla omien vaatimuslistojen typistäminen entisestään. Nyt on aika hyödyntää paremmin ay-liikkeen kykyä kasvattaen paikallistasolta ponnistavaa joukkovoimaa. Tarvitaan uusien aloitteiden esittämistä, kuten työajan lyhentämistä ansiotasoa alentamatta ja työpaikkademokratian kehittämistä, sekä vaatimusten terävöittämistä.

Työnantajien harjoittama sanelulinja on voimistunut. Työnantajapuoli näkee oikeudekseen irtautua vähitellen valtakunnallisista TES-neuvotteluista ja lähteä heikentämään työehtoja yksipuolisen toiminnan turvin. Paikallinen sopiminen on jälleen se taikakäsite, jota työnantajaliitot peräänkuuluttavat. Sanomattakin on selvää, mitkä ovat tavoitteet työnantajapuolen paikallisen sopimisen tulkinnassa. Se on työnantajien hegemonian vahvistaminen ja epäreilun sanelulinjan juurruttaminen työelämään.

Paikallisen sopimisen puheissa on korostettava sitä, että valtakunnallisen työehtosopimuksen minimitasoa paremmista työehdoista on aina mahdollista sopia paikallisesti.

SKP:n ay-ryhmä näkee, että työntekijäpuolen liittojen vastaus tähän tilanteeseen tulee nyt olla taisteleva ja johdonmukainen; TES-järjestelmän romuttamista ei tule sallia. Yksittäisten liittojen työtaisteluita on tuettava julkisesti ja tarvittaessa solidaarisuustyötaisteluiden muodossa muiden liittojen toimesta laajalla rintamalla. Paikallisen sopimisen puheissa on korostettava sitä, että valtakunnallisen työehtosopimuksen minimitasoa paremmista työehdoista on aina mahdollista sopia paikallisesti.

Katseet kohdistuvat myös poliitikkoihin. Monet eduskuntapuolueiden poliitikot ovat julkisesti puhuneet palkankorotusten puolesta. Samaan aikaan heidän puolueensa hyväksymät päätökset eivät kuitenkaan mahdollista riittäviä eväitä julkisten alojen työntekijöiden palkkojen nostamiseen, sillä kunnille ja uusille hyvinvointialueille ei anneta tarvittavan suuruista rahoitusta.

SKP:n ay-ryhmä näkee eri alojen ammattilaisten palkankorotukset ajankohtaisina ja täysin perusteltuina, ja vaatii Sanna Marinin hallitukselta riittävien resurssien myöntämistä palkankorotusten toteuttamiseen sekä uuden sote-uudistuksen rahoitusmallin uudelleenrakentamista. Hyvinvointialueille tulee myöntää sellainen rahoitus, jolla on mahdollista täyttää asukkaiden todellinen palvelutarve. Soten kustannusten vähentämisen pyrkimyksestä on luovuttava. Suomessa käytetään jo nyt muihin Pohjoismaihin verrattuna 3-5 miljardia euroa vähemmän rahaa sote-palveluihin. Tätä epäsuhtaa on kurottava umpeen.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista