Etusivu >> Artikkelit >> Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn lisää resursseja

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn lisää resursseja

15.11.2018 - 12:30
  • Koulureput
Kuva Pixabay

Jatkuvat leikkaukset ja kilpailuyhteiskunnan arvojen kiristyminen on viime vuosina johtanut yhä enenevissä määrin ihmisten ja erityisesti nuorten syrjäytymisen kasvuun. Leikkaukset jotka kohdistuvat jatkuvasti kuntien valtionosuuksiin ja hyvinvointipalveluihin heikentävät erityisesti nuorten asemaa yhteiskunnassamme.

Käytännössä nuorten työelämä on hyvin pirstaleista pätkätyötä, eikä pidemmän tähtäimen suunnittelu onnistu, kun oma toimeentulo ei ole turvattu.

Nykyinen hallitus on laskenut opintotuen määrää ja tehnyt opinnoista entistä lainapainotteisempaa. Opintotuki ei edelleenkään ole sidottu indeksiin muiden tukien tavoin, ja sen ostovoima ei ole noussut vuosikymmeniin. Lisäksi ammattiin valmistumattoman alle 25-vuotiaan henkilön toimeentulo vaatii jatkuvaa opiskelua ja työkokeiluja ilman mahdollisuutta kieltäytyämiseen. Mahdollinen kieltäytyminen johtaa kolmen kuukauden karenssiin, jolloin ainoa mahdollinen tukimuoto on toimeentulotuki. Käytännössä nuorten työelämä on hyvin pirstaleista pätkätyötä, eikä pidemmän tähtäimen suunnittelu onnistu, kun oma toimeentulo ei ole turvattu. Nämä toimet johtavat entisestään opintoaikojen pitenemiseen ja aiheuttavat yhteiskunnan ulkopuolelle jäämistä. Samalla mielenterveysongelmat lisääntyvät.
 

SKP: nuorten ja opiskelijoiden ryhmä vaatii:

  • Tukien määrää tulee lisätä ja niiden saamista helpottaa. Karenssiajoista on työttömyysturvan suhteen luovuttava. Lisäksi opintotuen lainapainotteisuudesta tulee luopua ja taata myös kesällä toimeentulo ilman lainan nostamista.
  • Nuorille on taattava tiloja liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen maksuttomastimatalalla kynnyksellä. Näitä ovat esimerkiksi kerho- ja bänditilat sekä kuntien tarjoamat liikuntatilat, joissa myös tavoitteeton seuraurheilu on mahdollista. Näiden lisäksi nuorilla tulee olla tiloja, joissa asiaton oleskelu on sallittua.
  • Nuori ei saa kokea, että häntä ei hyväksytä esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi. Kouluissa on panostettava seksuaalikasvatukseen ja asioista on oltava mahdollisuus puhua avoimesti ilman leimatuksi ja syrjityksi tulemista.
  • Nuorille on taattava maksuton ehkäisy. Lisäksi abortin tulee olla mahdollinen ilman syyn selvittämistä.
  • Mielenterveyspalveluiden saatavuutta täytyy helpottaa. Kuraattoreiden, psykologien ja muiden terveysviranomaisten määrää kouluissa tulee lisätä. Nuorten mielenterveysongelmiin täytyy puuttua entistä aikaisemmassa vaiheessa, jotta ongelmat eivät pahene liiaksi.

Nuorten aseman parantaminen täytyy huomioida valtion ja kuntien budjetoinneissa nykyistä suuremmin. Nuorten asioiden täytyy olla tärkeitä myös juhlapuheiden ulkopuolella. Nuorissa on yhteiskunnan tulevaisuus, eikä heidän hyvinvointinsa saa olla vain kuluerä.

 

SKP:n nuorten ja opiskelijoiden ryhmä 15.11.2018

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot