Etusivu >> Artikkelit >> Onko kuubalaisten luontoharrastus ihmisoikeusrikos, ministeri Lehtomäki?

Onko kuubalaisten luontoharrastus ihmisoikeusrikos, ministeri Lehtomäki?

18.10.2006 - 08:54
(updated: 06.06.2016 - 13:48)


Kehitysyhteistyöasioista vastaava ministeri Paula Lehtomäki on hylännyt Spartacus-säätiön yhteistyössä Kuuban Eläintieteellisen seuran kanssa valmisteleman kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöprojektin. Projektin puitteissa oli tarkoitus julkaista kaksi kuubalaisten luonnontieteilijöiden, opiskelijoiden ja luontoharrastajien kirjaa Kuuban eläimistä.

Ministeri Lehtomäki perustelee hylkäämistä sillä, että "hanke ei ole EU:n yhteisen kannan mukaista toimintaa demokratian vahvistamisesta, ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien kunnioittamisesta eikä kansalaisten elintason parantamisesta". Mitään perusteita tälle väitteelle ei esitetä.

Hanketta oli valmisteltu Kuuban Eläintieteellisen seuran kanssa. Seura on kansainvälisesti hyvin arvostettu. Yhteistyöhön oli tarkoitus osallistua myös kuubalaisen Pro Naturalesa -luontojärjestön ja riippumattoman Ekologisen instituutin.

Kuubalainen osapuoli oli jo koonnut tutkijoista, opiskelijoista ja muista alan harrastajista ryhmät, joiden aikomus oli valmistaa ensi kertaa kokonaisvaltaiset tieteelliset esitykset maan nisäkkäistä ja maanilviäisistä. Näin olisi saatu uutta aineistoa ekologiseen kasvatustyöhön Kuubassa. Projekti olisi samalla tukenut kuubalaisten luonto- ja ympäristöjärjestöjen toimintaa sekä niiden mahdollisuuksia kehittää kansainvälisiä kontakteja.


Luontoharrastajat ja nuorten kasvatus kärsivät

Spartacus-säätiön hakemus on jatkoa projektille, jonka puitteissa julkaistiin muutama vuosi sitten kirjat Kuuban linnuista ja matelijoista. Ne saivat suorastaan ylistävät arviot alan asiantuntijoilta ja harrastajilta niin Kuubassa ja Suomessa kuin kansainvälisesti. Noille aiemmille kirjoille saatiin myös Suomen ulkoministeriöltä tukea kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyömäärärahoista. Ministeriön suhtautuminen muuttui kesällä 2003, kun EU päätti USA:n vaatimuksesta ryhtyä painostamaan Kuuban hallitusta rajoittamalla myös opetus-, kulttuuri- ym. suhteita Kuubaan.

Esko-Juhani Tennilä ja 12 muuta vasemmiston ja keskustan kansanedustajaa esittivät keväällä ministeri Lehtomäen vastattavaksi kirjallisen eduskuntakyselyn säätiön aloittaman projektin rahoituksen lopettamista koskevan päätöksen tarkistamiseksi ja toiminnasta EU:n ja Kuuban suhteiden parantamiseksi. Vastauksessaan ministeri Lehtomäki toisti USA:n ja EU:n johtajien syytöksiä ihmisoikeuksien loukkaamisesta Kuubassa ja vaatimuksia maan poliittisen järjestelmän muuttamisesta. Lehtomäki toi suoraan julki sen, että luontokirjoja ja ekologista kasvatustyötä koskevan hankkeen hylkäämisessä oli kyse nimenomaan siitä, että hallitus haluaa "viestittää kaikin keinoin EU:n tavoitetta Kuuban hallitukselle".


Onko luontoharrastus ihmisoikeusrikos?

Euroopan unionin yhteinen kanta, jolla ministeri Lehtomäki päätöstään lähinnä perustelee, on ristiriidassa Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja YK:n yleiskokouksen Kuuban saarron purkamista ja Kuuban itsemääräämisoikeuden kunnioittamista koskevien päätösten kanssa, toteaa SKP:n puheenjohtaja Yrjö Hakanen.

- Kuubalaisten kansalaisjärjestöjen ekologisen kasvatustyön tukemisen torjuminen ei vastaa Suomen kehitysyhteistyön julkilausuttuja periaatteita, joihin kuuluu se, että kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön lähtökohtana ovat kansalaisten tarpeet ja omaehtoinen toiminta eikä valtiollinen tai EU:n politiikka. Luontoharrastus ei tietenkän ole ihmisoikeuksien vastaista, mutta sen sijaan kehitysyhteistyön estäminen kuubalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa on loukkaus ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia vastaan, Hakanen kritisoi.

Spartacus-säätiöllä ei ole ilman ministeriön tukea resursseja jatkaa Kuuban luontoa käsittelevien kirjojen julkaisemista. Ellei ulkoministeriö luovu kuubalaisten oikeuksia vastaan suuntautuvasta boikottilinjastaan, pyrkii säätiö etsimään kuitenkin muita, pienimuotoisempia tapoja kehitysyhteistyölle. Säätiön Kuuba-kehitysyhteistyötä voi tukea tilien 151130-7200219 ja 800015-1410071 kautta. Tilisiirtoon tulee merkitä "Kuuba-projekti".


Ajankohtaista