Home >> Artikkelit >> Opettajien lomautukset estettävä

Opettajien lomautukset estettävä

04.08.2020 - 18:00
(updated: 04.08.2020 - 18:16)
  • SKP:n varapuheenjohtaja Liisa Taskinen torjuu opettajien lomautussuunnitelmat
Liisa Taskinen on kotkalainen lääkäri ja SKP:n varapuheenjohtaja

Jopa puolet kunnista on ilmoittanut lomauttavansa opettajat säästösyistä, kuntien taloudelliseen ahdinkoon vedoten.  Osa kunnista toteuttaa lomautuksen heti syyslukukauden alussa. Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa koronakevään etäopetuksen takia oppilaiden eriarvoisuus on entisestään syventynyt.   

- Hyvin pärjäävät oppilaat pärjäsivät etäopetuksessa, useimmilla oli kodin tuki ja riittävät tekniset välineet.  Joillekin koulukiusatuille etäopetus oli jopa hyväksi, kun sai olla rauhassa kiusaajilta.  Koulu siis on epäonnistunut kitkemään kiusaamisen, sanoo Suomen kommunistisen puolueen (SKP) varapuheenjohtaja Liisa Taskinen. 

Keväällä kuultiin huolestuttavia viestejä etäopetuksen ongelmista. Kaikilla perheillä ei ole tarjota tarvittavia välineitä etäopetukseen, monilapsisissa perheissä ja pienissä asunnoissa ei ollut aina työrauhaa.  Vanhemmat olivat töissä, esim. palveluammateissa.  Monilta vanhemmilta puuttui myös osaamista auttaa lapsia teknisesti etäopiskelussa, ja kykyäkin tukea ja kannustaa lasta.   

- Erityisesti oppimisvaikeuksista kärsivät lapset jäivät usein ilman tarvitsemaansa apua ja tukea. Näitä oppimisen vajeita pitää kartoittaa ja paikata kouluvuoden alusta alkaen ja tarjota tarvittavaa lisä- ja tukiopetusta sitä tarvitseville, vaatii Taskinen.  

 

Peruskoulun lopettaa joka vuosi oppilaita, joilla ei ole tarvittavia valmiuksia jatko-opiskeluun, ei aina edes riittävää luku-  kirjoitus- ja laskutaitoa, eikä peruskoulun päättötodistusta.   

- Nämä koulupudokkaat ovat yhteiskunnallemme hukattu resurssi, moraalinen tappio ja tulevat monin tavoin paljon kalliimmaksi yhteiskunnalle, kuin opettajien lomautuksilla saadut vähäiset säästöt, sanoo Liisa Taskinen 

Asiaa korjaamaan onkin tehty päätös jatkaa oppivelvollisuusikää.  Tiedossa kuitenkin on,  että ilman riittäviä tuki- ja erityisopetusresursseja ei toivottuja tuloksia saada.   

- Vaikka opettajat eivät ole työmarkkinajuridisesti erityisasemassa (Kuntatyönantajien neuvottelupäällikön Hannu Freundin kylmäävä toteamus), lapsia suojaavat monet lait. Hallituksen on taattava kunnille riittävät resurssit ja opettajille kohtuullinen työtaakka toteuttaa niin koronakevään aiheuttaman oppimisvajeen paikkaus kuin oppivelvollisuusiän jatkamisen tarkoitusperien toteuttaminen.  Tähän ei opettajien lomautus sovi ollenkaan, ne on peruttava, vaatii SKP:n varapuheenjohtaja Liisa Taskinen

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista