Home >> Artikkelit >> Osaa puolueista syrjittiin ja valitsijayhdistykset unohdettiin

Osaa puolueista syrjittiin ja valitsijayhdistykset unohdettiin

07.03.2021 - 13:30
  • Tiina Sandberg tuijottaa vihaisesti kameraa.

Suomen kommunistisen puolueen pääsihteeri Tiina Sandberg pitää Oikeusministeriön menettelyä kuntavaalien siirron yhteydessä tuomittavana. Perusteet siirrolle olivat vankat ja päätös testataan vielä eduskunnassa. Ei voi kuitenkaan olla niin, että tällä hankaloitetaan edelleen eduskunnanulkopuolisten puolueiden ja valitsijayhdistysten asemaa.

- Eduskuntapuolueet otettiin mukaan neuvotteluihin ja ne ovat saaneet koko viikonlopun ajan tuoreet tiedot puoluesihteereiltään, jotka olivat tekemässä päätöstä vaalien siirrosta. Suomessa on kuitenkin kaikkiaan 12 puoluetta, joilla ei ole edustajaa eduskunnassa. Meille ei ole tähän mennessä tiedotettu asiasta mitenkään, kritisoi Sandberg.

SKP:n pääsihteerinä Sandberg on puolueessa se, jonka puoleen epätietoiset vaaliasiamiehet kääntyvät. Tiedotettavaa vain ei ole.

- Demokratiassa ei voi olla niin, että rekisteröidyt puolueet asetetaan tällaisessa tilanteessa eri kasteihin. Kaikille puolueille on tiedotettava muutoksesta välittömästi kun tiedotettavaa on. Kuntavaaleissa kyse ei ole siitä miten menneet vaalit ovat puolueilta sujuneet. Siksi kansanedustajien olemassaolo ei voi tätä ratkaista.

Perimmiltään Sandberg näkee kysymyksen hyvin yksinkertaisena.

- Vaaleissa on oltava kyse siitä, että niissä on kaikilla puolueilla yhtäläiset mahdollisuudet saada edustajansa valituksi. Tällä menettelyllä tuota mahdollisuutta on loukattu, tiivistää Sandberg.

Sandberg nostaa esiin myös valitsijayhdistykset, jotka ovat osa suomalaista demokraattista järjestelmää. Ne ovat periaatteessa puolueiden kanssa yhdenvertaisia, mutta niiden toimintaa on monella tapaa rajoitettu. Niillä ei esimerkiksi ole oikeutta vaaliliittoihin puolueiden kanssa, vaikka tämä este vähentää niiden mahdollisuuksia menestyä. Tässä vaalien siirtopäätöksessä kukaan ei ole nostanut esiin vaaliyhdistysten tilannetta.

- Valitsijayhdistyksiä on erityisen paljon juuri kuntavaaleissa. Tämä tiedottamattomuus osuu erityisen kovasti niihin, sillä niiden vaaliasiamiehillä ja toimijoilla ei ole tukenaan puolueiden kokemusta ja tiedonhankkimisväyliä. Tällä hetkellä keskusvaalilautakunnat kehottavat virallisessa viestissään vaaliasiamiehiä kääntymään puolueensa puoleen. Kenen puoleen valitsijayhdistykset voivat kääntyä?

Sandberg vaatii välitöntä tiedotusta, joka suunnataan kaikille vaaleihin osallistuville samalla tavalla. Kiire Oikeusministeriölle tässä tulee, sillä keskusvaalilautakunnat alkavat ottaa ehdokaslistoja vastaan jo maanantaina aamulla.

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista