Home >> Artikkelit >> Paljastetaan vihreä imperialismi – SKP:n haaste kokoaa maailman kommunistisia ja työväenpuolueita ympäristökriittisen aloitteen taakse ja kansainväliseen kampanjaan

Paljastetaan vihreä imperialismi – SKP:n haaste kokoaa maailman kommunistisia ja työväenpuolueita ympäristökriittisen aloitteen taakse ja kansainväliseen kampanjaan

16.10.2019 - 15:30
  • SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen avaa Paljastetaan vihreä imperialismi kampanjan
Paljastetaan vihreä imperialismi on SKP:n kampanja proletaarisesta ympäristöliikkeestä. Kuvassa SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen

Maailman kommunistiset ja työväenpuolueet kokoontuvat 21 kerran Turkin Izmiriin 18.-20. Lokakuuta. Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen osallistuu kokoukseen, jonne odotetaan paikalle sataa puoluetta eri puolilta maailmaa.  

Kommunistien kokous Turkissa käydään tilanteessa, jossa Turkki on aloittanut sodan Syyrian kurdialueella. Kapitalismissa on käynnissä uusi vaihe. Porvarihallitukset eri puolilla Eurooppaa johtavat politiikkaa ja pitävät käsissään hegemonista ylivaltaa. Izmirin 21. kokous pidetään tilanteessa, jossa pääoman voimat hyökkäävät eri puolilta työtä tekevien ihmisten oikeuksia ja työehtoja vastaan. Samoin eri maiden ja maanosien sisällä sodat ja sisäiset valtataistelut oikeistovoimienkin kesken ovat kärjistyneet.  

Uusliberalistinen kapitalismi on maailmanlaajuinen järjestelmä, jonka muuttaminen vaatii järjestelmän vastustajien yhteistä toimintaa.  

SKP on mukana Euroopan vasemmistossa sekä maailman kommunististen ja työväenpuolueiden verkostossa, jotta luokkataistelumme voi oikeasti olla kansainvälistä. Lisäksi SKP:llä on aktiivinen rooli Kiinan kommunistisen puolueen aloitteesta alkaneessa globaalissa dialogipolitiikassa yhteisesti jaetun ihmiskunnan paremman tulevaisuuden aikaansaamiseksi. Tämä on mahdollistanut mm tiiviimpien suhteiden pitämisen muihin puolueisiin ja innostanut kansainvälisten aloitteiden suunnitteluun, sanoo Väisänen 

Izmirissä työväenluokan puolesta  

SKP:n puheenjohtaja Väisänen mukaan nyt tarvitaan kommunistien hoksnokkaa ja kykyä saattaa erilaiset edistykselliset ja demokraattiset muutosvoimat yhteen radikaaliksi vasemmistolaiseksi muutosvoimaksi - kapitalismia, rasismia, fasismia ja köyhien kyykyttämistä vastaan. Väisänen puhuu Izmirissä työläisten työehtojen romuttamista vastaan sekä sotaa ja militarisoitumista vastaan.   

Me SKP:ssä ajattelemme marxilaisesti ja kuten Lenin, että nyt tarvitaan joukkovoimaista osallistumisen uutta kulttuuria, työtä ja toimintaa toisenlaisen Suomen, Euroopan ja paremman maailman rakentamiseksi. Muutostyön täytyy pitää sisällään kommunistien ajattelun oikeudenmukaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja jakamisesta, vakuuttaa Väisänen. 

Izmirissä Väisänen nostaa esille suomalaisten kommunistien tavoitteen yhteistyöstä muiden muutosta halavien kanssa. SKP:n edustajakokouksen päätöksenä piirijärjestöt päivittävät parhaillaan paikallisia joukkojärjestöyhteyksiä ja alkavat suunnitella erilaista paikallista ja alueellista yhteistyötä. 

Lähden vakavasti avaamaan keskustelua maailman kommunistein yhteisölle luokkataistelun kansainvälisestä tehtävästä. Sen tulee perustua yhteistyöhän muiden muutosta haluavien kanssa. Yhteistyössä pitää olla mukana feministinen ajatus taistelun yhdistämisestä ja tasa-arvoisista oikeuksista kaikille sukupuolille ja ihmisille mukaan lukien erilaiset vähemmistöjen vapautumiseen tähtäävät joukkoliikkeet kuten esimerkiksi HLBTQI-liike. Samoin on oivallettava, että tehtävämme on rakentaa proletaarista ympäristöliikettä. Tulevaisuuden rakentamisen täytyy pitää sisältää luokkatietoisen ympäristökriittisen ajattelun, jonka vaatimuksena pitää olla planeettamme muuttaminen universaaliksi yhteiseksi hyväksi ja systeemin muutos, visioi Väisänen 

SKP:n aloite paljastaa vihreä imperialismi 

 Väisäsen mukaan maailmalla kommunistien kokouksissa on tärkeää kertoa suomalaisesta näkökulmasta, miten me rakennamme paikallaista luokkataistelua. SKP:n toiminnassa on merkittävää se, että muutoksessa pitää mukana myös erilaisia ihmisiä mukaan kutsuva pluralistinen osallistuvan demokratian visio siitä, että kaikilla ihmisillä on oikeus alkaa muodostaa demokraattisia kollektiiveja ja alkaa itse päättää ihmisiä itseään koskevista asioista paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. 

Luokkataistelu ei koskaan ole vain paikallisen tason kysymys. Kommunistiselle liikkeelle luokkataistelu on aina kysymys solidaarisuudesta ja kansanvälisistä maiden, kansallisuuksien ja kulttuurien yli tapahtuvasta luokkatietoisesta yhteistyöstä ja rauhan rakentamisessa.

Izmirin kokouksessa SKP:n puheenvuorossa kutsutaan maailman kommunistista liikettä mukaan kansainväliseen aloitteeseen paljastaa vihreä imperialismi. SKP kerää kokouksessa allekirjoituksia Unmask Green Imperialism – Paljastetaan vihreä imperialismi aloitteelle.  

SKP:n piirijärjestöt pohtivat juuri nyt piirikomiteoiden ja osastojen kokouksissa, miten olla marxilaisia, miten opiskella edustajakokouksen “Ympäristökriisi vaatii sosialismia” asiakirjaa ja miten viedä saman asiakirjan politiikkaa sinne missä ihmisetkin ovat. Samaan aikaan tasa tahtia piireissä tehtävän paikallisen työn kanssa SKP kutsuu maailman kommunisteja samaan ympäristökriisin tiedostamisen prosessiin. Unmask Green Imperialism -aloite ja kampanja ovat meille marxilaisia työvälineitä ja työmaana meillä on koko maapallo. Meidän on syytä kuunnelle nyt nuoria ja ympäristöaktivisteja, jotka vaativat systeeminmuutosta, vakuuttaa Väisänen 

 

Paljastetaan vihreä imperialismi 

On äärimmäisen huolestuttavaa, miten kapitalismin aikaan saama ilmaston lämpeneminen, suuri bisnes ja ihmisten ahne toiminta uhkaavat sortaa meidät kaikki pahan kierteeseen, joka päätyy jääkenttien ja ikiroudan sulamiseen. Tästä seuraisi se, että suuret osat maapalloa muuttuvat ihmisille, sekä suurelle osalla eläimistä ja kasveista asumiskelvottomiksi 

Ilmastonmuutos on osa laajempaa globaalia ympäristökriisiä. Tämä ympäristökriisi on ennen kaikkea seurausta kapitalistisesta yhteiskuntajärjestelmästä ja siihen liittyvästä teollistumiseen. Ilmaston kannalta ratkaiseva merkitys on ollut niin kutsutulla ”Fossiilikapitalismilla”, joka on valtavasti kiihdyttänyt hiilidioksidipäästöjä. 

Ympäristökriisissä on useita eri osa-alueita, kuten: ilmastonmuutos ja -lämpeneminen, biodiversiteetin väheneminen ja lajien sukupuutot, veden, ilman ja maaperän saastuminen, jäteongelma, metsäkato ja luonnonvarojen ylikulutus. Kaikki nämä vaikuttavat toisiinsa ja ne muodostavat yhdessä ympäristökriisin. 

Sosialismi on avain ympäristökriisin ratkaisuun  

Ilmastonmuutoksen hidastamisessa ihmiskunnan kannalta siedettävälle tasolle ja muiden kiireellisten ongelmien ratkominen on aloitettava tässä ja nyt. Ympäristökamppailuissa nousee tällä hetkellä tarve puuttua pääoman voitontavoitteluun. Usko markkinoiden kykyyn hoitaa akuutteja kriisejä on heikentynyt ja niiden toimintaan halutaan puuttua.  

Kansainvälisesti toimivat ympäristöaktiivit ja ekologit vaativat systeemin muutosta. Tämä vaatimus alle viivaa tarvetta siirtymistä kohti sosialismia ja avaa uusia väyliä yhteistyöhön ympäristöliikkeen, edistyksellisten voimien ja kommunistien välillä. Poliittisilla muutoksilla ja radikaaleilla suurpääoman rajoituksilla ympäristön tuhoamista voidaan hillitä huomattavasti. 

Paljastetaan vihreä imperialismi- kampanja 

Imperialistisen kapitalismin nykyistä vaihetta voidaan kuvata nimellä “vihreä imperialismi”. Vihreän imperialismin käsitettä on syytä pitää esillä, sillä se on salakavala esimerkki kapitalismin kyvystä kaapata "hyviä" asioita palvellakseen itseään.  

Vihreä imperialismi tarkoittaa, että kapitalistinen valtahegemonia käyttää aikaansaamaansa ja ylläpitämäänsä ympäristökriisiä perusteluna ja välineenä omalle imperialistiselle politiikalle. Säilyttääkseen asemansa muuttuvassa maailmassa, se käyttää ympäristönsuojelua tekosyynä uuskolonialististen rakenteiden ylläpitämiseen. Tähän tarkoitukseen kapitalistinen hegemonia on kapitalisoinut ns. “vihreän” ympäristöliikkeen ja tehnyt siitä oman impotentin työkalunsa, jonka periaatteena on tuottaa voittoa nykyiselle järjestelmälle. Tämä "vihreä" liike hyväksyy vain sellaiset keinot torjua ympäristökriisiä, jotka eivät vaaranna kriisin aiheuttanutta kapitalistista yhteiskuntajärjestelmää.  

Koska nykyinen "vihreä" ympäristöliike on vaarallisesti imperialismin myrkyttämä, tarvitsemme tilalle antikapitalistista ja sosialismiin perustuvaa "proletaarista ympäristöliikettä". Meidän on luotava tämä liike saadaksemme käyttöömme tehokkaan työkalun, jonka avulla kykenemme ratkaisemaan sekä maailmanlaajuisen ympäristökriisin että proletariaatin orjuutuksen kapitalismin ikeestä. 

  - “Paljastetaan vihreä imperialismi” aloitteessa kampanjoidaan yhdessä planeettamme tulevaisuudesta olevien nuorten kanssa. Aloitteen kotisivuilla ja eri poliittisten välineiden avulla paljastetaan ympäristörikoksia paikallisesti ja kansainvälisesti. Aloitteella rakennetaan proletaarista ympäristöliikettä ja maailmanlaajuista anti-imperialistista verkostoa radikaalin ympäristöpolitiikan luomiseksi palvelemaan työväenluokkaa ja ihmiskuntaa, selventää SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen 

Osallistuja kutsutaan dokumentoimaan Instagramissa ja Facebookissa paikallisia ympäristörikoksia ja politiikkaa, joka sortaa ihmisiä ja luontoa. Aloitteen aihetunniste on #unmaskgreenimperialism 

Paljastetaan vihreä imperialismi -aloitten viralliset verkkosivut

Sivuilla julkaistaan artikkeleita, jotka paljastavat vihreää imperialismia. Sivuille voi lähettää juttuja osoitteeseen skp@skp.fi.

Suomen kommunistinen puolue kerää aloitteelle allekirjoituksia kansainvälisesti ja kotimaassa, sekä toimii kampanjan ylläpitäjänä vuonna 2020.  

26.10. Tiedonantajafestivaalilla tohtorikoulutettava, keskuskomitean jäsen Jari Karttunen tuo SKP:n aloitteen suomalaiseen poliittiseen foorumiin keskustelussa, joka on otsikoitu “Ympäristökeskustelu – haasteita ja ratkaisuja ympäristönsuojelun oikeudenmukaisuuteen” 

Keski-Suomen Tieteen ja teknologian vihreiden puheenjohtaja, tohtorikoulutettava Ville Seppälä on mukana Jari Karttusen kanssa keskustelemassa ympäristökriisistä. Uudenmaan piirin puheenjohtaja Arto Viitaniemi toimii keskustelun puheenjohtajana. Tiedonantajafestivaalilla on “Paljastetaan vihreä imperialismi” kampanjan esittelypöytä.

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista