Home >> Artikkelit >> Ranskan EI EU:n perustuslaille on myös Suomen etu

Ranskan EI EU:n perustuslaille on myös Suomen etu

18.10.2006 - 09:33
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Ranskassa, Hollannissa ja eräissä muissa Euroopan unionin maissa tulossa olevat kansanäänestykset voivat pysäyttää EU:n perustuslakiesityksen etenemisen ja avata mahdollisuuksia toisenlaisen Euroopan rakentamiselle. Perustuslakiesityksen hylkääminen on myös suomalaisten suuren enemmistön toiveiden ja etujen mukaista.

EU:n perustuslain hyväksyminen olisi iso askel taaksepäin demokraattisten oikeuksien kehityksessä. Se asettaa etusijalle kilpailun ja pääoman vapauden. Se heikentää työntekijöiden asemaa ja julkisia palveluja. Samalla perustuslaki militarisoi EU:ta ja kytkee myös Suomen kaltaisia liittoutumattomia maita Natoon.

SKP:n keskuskomitea toivottaa menestystä Ranskan kommunistien ja muiden uusliberalismin vastustajien kampanjalle ehdotetun perustuslain hylkäämiseksi kansanäänestyksessä. EU:n valtaeliitin isolla rahalla ajaman perustuslakiesityksen asettaminen kyseenalaiseksi osoittaa, että vaihtoehdottomaksi väitettyyn politiikkaan ei tarvitse alistua.

Matti Vanhasen hallitus puhuu demokratiasta, mutta ei anna suomalaisten päättää kansanäänestyksessä perustuslaista, joka koskee jokaista kansalaista ja yhteiskunnan kehityksen suuntaa ja joka muuttaa olennaisella tavalla EU-jäsenyyden ehtoja. SKP tukee eduskunnalle tehtyä aloitetta kansanäänestyksen järjestämiseksi EU:n perustuslaista. Samalla SKP:n keskuskomitea haastaa Vasemmistoliiton, vihreät ja muut perustuslakiesitystä kritisoineet puolueet ja kansanedustajat ottamaan kantaa perustuslain hylkäämiseksi.

Palveludirektiivi uhkaa työehtoja ja kuntien palveluja

EU:n palvelukauppaa koskeva direktiivi uhkaa johtaa yhä useampien julkisten palvelujen yksityistämiseen ja laajeneviin harmaan työvoiman markkinoihin. Vaikka hallituspuolueet puhuvat hyvinvointivaltion puolustamisesta, Vanhasen hallitus tukee EU-komission esittämää direktiiviä toisin kuin Ranskan, Ruotsin ja Saksan hallitukset. Suomen hallitus on esittänyt varauksia lähinnä terveyspalveluihin, vaikka direktiivi uhkaa myös muita julkisia palveluja. Palveludirektiivi ei vastaa myöskään pienyrittäjien etuja, sillä se rajoittaa esimerkiksi kuntien mahdollisuuksia edistää paikallista taloutta.

SKP:n keskuskomitea vaatii hallitusta ja eduskuntaa ottamaan selkeän kannan kaikkien julkisten palvelujen rajaamiseksi palveludirektiivin ulkopuolelle ja ns. alkuperämaaperiaatteen hylkäämiseksi.

Rauhanturvalakia ei saa syrjäyttää

Hallituksen varaukseton tuki EU:n militarisoimiselle on jyrkässä ristiriidassa suomalaisten suuren enemmistön tukeman liittoutumattomuuden kanssa. Tästä on hälyttävänä osoituksena Adex05-sotaharjoitus, jossa Suomen ilmavoimat harjoittelevat yhdessä Nato-maiden kanssa hyökkäyksellistä ilmasotaa.

Rauhanturvalain tilalle esitetyllä kriisinhallintalailla aiotaan mahdollistaa suomalaisten joukkojen lähettäminen laittomiin hyökkäyssotiin, joilla EU valmistautuu ajamaan imperialistisia etuja YK:n syrjäyttäen. Lakiesitys avaa tietä myös osallistumiselle Naton toimintaan. Päätöksiä sotilaallisiin operaatioihin lähtemisestä voitaisiin esityksen mukaan tehdä pienessä piirissä.

SKP:n keskuskomitea vastustaa Adex05-ilmasotaharjoitusta, kriisinhallintalakia ja osallistumista EU:n taistelujoukkoihin. Edellytämme presidenttiehdokkailta selviä kannanottoja EU:n taistelujoukkoihin osallistumista, Nato-jäsenyyttä ja ns. ennakoivan sodankäynnin oppeja vastaan sekä sitoutumista Suomen sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja YK:n peruskirjan noudattamiseen.


SKP:n keskuskomitea Helsingissä 14.5.05

Ajankohtaista