Etusivu >> Artikkelit >> SKP vastustaa tiedustelulakeja

Keywords:

SKP vastustaa tiedustelulakeja

29.08.2017 - 13:45

Turun puukotusten jälkeen valtaeliitti on käynnistänyt laajamittaisen kampanjan ihmisten valvonnan lisäämiseksi. On tapahtunut todellinen tiedustelupopulistien esiinmarssi.

Yksittäisen nuoren tekojen vuoksi ei tule muuttaa lakeja eikä kaventaa ihmisten yksityisyyttä.

Tarkoituksena on muuttaa perustuslakia niin, että siellä ihmisille turvattuja perusoikeuksia mm. luottamukselliseen viestintään ja muuhun yksityisyyden suojaan heikennettäisiin. Valvonnan tarkempi säätäminen tehtäisiin tiedustelulain avulla.

Lakiehdotukset ovat saaneet vastaansa ankaraa kritiikkiä mm. Liikenne- ja viestintäministeriöstä ja oikeusvalvojilta. Ministeriön mukaan osa ehdotetuista toimenpiteistä polkee kansalaisten perusoikeuksia ja voi heikentää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Oikeusasiamies on kritisoinut salaisen seurannan perusteena olevan ”kansallisen turvallisuuden” käsitteen epämääräisyyttä. Kun perusteluksi ilmoitetaan kansallinen turvallisuus, suojelupoliisi voisi laillisesti vakoilla kansalaisten ja järjestöjen toimintaa, vaikka mitään konkreettista epäilyä rikoksesta tai sellaisen valmistelusta ei ole. Oikeuskanslerinvirasto puolestaan on huolissaan siitä, että lakiluonnos laajentaa ulkomaille suunnitellut salaiset tiedusteluvaltuudet myös Suomen rajojen sisäpuolelle.

Vakoilun kohteeksi joutuneella ihmisellä olisi rajatut mahdollisuudet saada jälkikäteen tietää tulleensa vakoilluksi. Tiettyjen tiedustelukeinojen käytöstä ei lakiesityksen perusteella tarvitsisi ilmoittaa jälkikäteen vakoilun kohteelle, jos asiassa ei aloiteta esitutkintaa. Valvottavan ihmisen näkökulmasta tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, sillä hänen yksityisyydensuojaansa on joka tapauksessa puututtu.

Rikospoliisilla, suojelupoliisilla ja armeijalla on jo nykyisin laajat valtuudet erilaiseen seurantaan ja muihin toimenpiteisiin, kun kysymys on rikoksen selvittelystä ja konkreettisen rikosepäilyn tutkimisesta. Perustuslain muuttaminen ja massamittaisen seurannan salliminen epämääräisen ”kansallisen turvallisuuden” perusteella avaisi tien yhteiskuntaan, jossa supo ja armeija voivat käytännössä mielivaltaisin perustein seurata henkilöiden ja järjestöjen kirjeitä, sähköposteja ja muuta tietoliikennettä sekä sijaintipaikkaa ja muuta toimintaa. Sellaista yhteiskuntaa me emme halua.

Turun iskun kaltaisten tekojen taustalla on usein epätoivoa ja näköalattomuutta. Yksittäisen ihmisen radikalisoituminen on monen eri tekijän summa, johon vaikuttavat niin työnsaantimahdollisuudet, mielenterveysongelmat kuin se, kokeeko tulleensa kuulluksi yhteiskunnan jäsenenä.

Jotta tällaiset ongelmat voidaan ratkaista, pitää puuttua ihmisten pahoinvoinnin taustalla oleviin syihin. Kaikkia on kohdeltava inhimillisesti, ihmiselle turvattava työ, toimeentulo ja asunto, sekä mielekäs yhteys muihin ihmisiin. Syrjäytettyjen on saatava äänensä kuuluviin yhteiskunnassa.

Valvontaa lisäämällä ei lisätä turvallisuutta. Nykyisensisältöisiä tiedustelulakeja ei tule säätää voimaan.

Suomen kommunistinen puolue, keskuskomitea 28.8.2017

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Kannanotot