Home >> Artikkelit >> Stoppa Häxjakten på Europas kommunister

Stoppa Häxjakten på Europas kommunister

02.12.2006 - 19:06
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
De kommunistiska partierna i Norden tar i ett gemensamt uttalande skarpt avstånd från det förslag om fördömande av kommunismen som skall behandlas den 23 - 27 januari 2006 i Europarådets parlamentariska församling på mötet: "Behovet av ett internationellt fördömande av förbrytelser begångna av totalitära kommunistiska regimer." Förslaget är ställt av Europarådets politiska kommitté och utarbetat av den moderate riksdagsmannen Göran Lindblad.

Bland dom som förespråkar en fördömelse finns medlemmar av parlament i länder som idag sysslar med att förfölja och fängsla ledare av kommunistiska partier och folkrörelser, medan de samtidigt stänger ögonen för eller direkt deltar i förhärligande av nazismens symboler och krigsförbrytelser.

Den världsberömde grekiske kompositören och författaren Mikis Theodorakis pekar i ett uttalande på att Europarådet nu vill besluta "att ändra på historien. Att förvränga den genom att sätta likhetstecken mellan offren och aggressorerna, mellan hjältarna och de kriminella, mellan befriarna och erövrarna och mellan kommunister och nazister."

Nazi-Tyskland blev först och främst besegrat som resultat av Sovjetunionens insatts, som kostade landet mer än 20 miljoner döda. Hundratusentals kommunister gav sitt liv i kampen mot nazismen, genom att ställa sig i spetsen för den folkliga motståndsrörelsen överallt i Europa.

Förslaget till fördömelse bekymrar sig över att: "kommunistiska är legala och aktiva i vissa länder, även om de i vissa fall inte har tagit avstånd från de förbrytelser där blivit begångna av totalitära kommunistiska regimer tidigare" och uppmanar de kommunistiska partierna "till att ompröva sin historia". Det framgår av förslaget, att förbrytelserna anses bl.a. är ett resultat av marxismens teori om existensen av klasskamp.

Kommunisterna har varit - och är - en aktiv kraft i kampen för befolkningsmajoritetens intressen, för ekonomiska, sociala och politiskt demokratiska framsteg - mot krig, reaktion och försämringar av befolkningsmajoritetens vardag.

Därför har de kommunistiska partierna har allt sedan deras grundande varit misstänkliggjorda, det har begåtts olagliga spionerier mot partierna, partiernas medlemmar har blivit registrerade och förföljda, och i perioder av historien har några av partierna varit förbjudna.

I Finland släpptes den vita terrorn löss mot kommunisterna och andra
vänster krafterna under och efter inbördeskriget oc igen under 30-talet och
andra världskriget. I Norge blev det kommunistiska partiet förbjudet under den tyska ockupationen och den norska Quislingregimen. Många kommunister blev avrättade och satta i koncentrationsläger. I Danmark godkände Folketinget, i strid mot den danska grundlagen, ett förbud mot det kommunistiska partiet och kommunistisk verksamhet. Kommunister blev avrättade och överlämnade till tyska koncentrationsläger. I Sverige upprättades interneringsläger för kommunister och den kommunistiska pressen utsattes för mordbrand och belades med transportförbud på offentliga kommunikationer.

Allt sedan deras bildande har de kommunistiska partierna ståt i första ledet i kampen för fred, demokrati och nationell självständighet, inte minst i kampen mot den tyska fascismen. Även under kalla kriget bekämpade kommunisterna NATO och den militära upprustningspolitiken, liksom de kämpade mot uppgivandet av den nationella självständigheten till fördel för EU-medlemskap.

Förslaget till PACE resolution ligger ideologiskt helt i linje med den nyliberala offensiven, arbetarklassens historiskt tillkämpade ekonomiska, sociala och politiska rättigheter skall pressas tillbaka. Individualitet sätts över kollektivitet och samhällsekonomisk hänsyn skall underordnas de stora monopolens profitintressen. Detta sker nu med avregleringar, privatiseringar, egenavgifter och andra försämringar i dom sociala rättigheterna.

De enskilda EU-ländernas nationella självbestämmanderätt blir alltmer underordnat en övernationell nyliberalistisk EU politik och EU skall ytterligare utveckla sina militära ambitioner i hela världen.

Medan Europarådet skall behandla ett förslag till förstärkta angrepp på kommunisterna och andra fackliga, demokratiska och folkrörelser, stänger samma Europaråd ögonen för USA:s krig i Irak, ett land som lämnas i ruiner, fult av amerikanska fängelser, där tusentals av oskyldiga offer dagligen blir torterade på ett barbariskt och uppseendeväckande sätt.

Om förbrytelser mot mänskligheten, såväl som tortyrlägren på Guantanamo, har Europarådet inget att säga.

Kan någon tro, at Europarådets parlamentariker är uppriktigt bekymrade för mänskliga rättigheter, när de tillåter, att deras egna hemland låter USA:s flyg, fulla av människor utan rättigheter, använda flygplatser och sätter dessa människor i olika fängelser med målet att tortera dem.

Kommunisterna är en del av den folkliga, demokratiska rörelsen i de enskilda länderna.

Vi uppfattar förslaget som början till en omfattande fördömelse och förföljelse av alla demokratiska krafter. I dag kommunisterna - i morgon fackligt aktiva och fredskämpar,i övermorgon?

De kommunistiska partierna har tagit initiativ till protester mot förslaget, med insamling av protestunderskrifter bland fackliga och politiska ledare, kulturpersonligheter m.fl.

Kommunisterna i Norden uppmanar alla till att ta avstånd ifrån och fördöma förslaget der skall behandlas i Europarådets parlamentariska församling i januari!

Kommunistisk Parti i Danmark, Betty Frydensbjerg Carlsson, formand
Danmarks Kommunistiska Parti, Henrik Stamer Hedin, formand
Finlands Kommunistiska Parti, Yrjö Hakanen, formand
Norges Kommunistiska Parti, Zafer Gözet, formand
Sveriges Kommunistiska Parti, Jan Jönsson, formand

Nordens Kommunister 15.1.2006:

Svenska