Home >> Artikkelit >> Sulku joukkoirtisanomisille

Sulku joukkoirtisanomisille

15.09.2006 - 11:21
(updated: 06.06.2016 - 13:48)

Suomen kannattavimman paperiteollisuuden suuryrityksen UPM:n ilmoitus 3 600 työntekijän vähentämisestä kuvaa suurpääoman raakaa voitontavoittelua. Yhtiö jakaa omistajilleen osinkoina 392 miljoonaa euroa, mikä on noin kaksi kertaa enemmän kuin se aikoo säästää irtisanomisilla. Lisäksi se aikoo käyttää satoja miljoonia yhtiön omien osakkeiden ostamiseen.

Yhtiön johto kerää itselleen lisää optioetuja maksattamalla työntekijöillä johdon tekemiä virheitä. UPM kirjaa metsäteollisuuden julistamasta työsulusta 195 miljoonan euron menetykset, epäonnistuneista yritysosastoista yli 200 miljoonan tappiot ja kartellilakien rikkomisesta 57 miljoonan sakot. Ilman näitä kertaluontoisia eriä yhtiön liikevoitto on yli 100 miljoonaa edellistä vuotta suurempi.

UPM:n valmistelemat joukkoirtisanomiset ovat räikeä esimerkki siitä, miten tuhansien työläisten, perheiden ja kokonaisten kuntien työllisyys ja hyvinvointi uhrataan suurpääoman voittojen kasvattamiseksi. Samalla se kertoo pörssikeskeisen kapitalismin kieroutuneesta logiikasta, jossa myös metsäteollisuuden kaltaisen, pitkiin ja suuriin investointeihin perustuvan alan kannattavuutta mitataan suursijoittajien pikavoittojen odotuksilla.


Hallitus ei saa väistää vastuutaan

Puheet yhtiöiden yhteiskuntavastuusta ovat yhtä tyhjän kanssa, kun lähes päivittäin tulee lisää uutisia joukkoirtisanomisista samaan aikaan kun yhtiöt jakavat ennätysosinkoja. Toisin kuin Matti Vanhasen ja Eero Heinäluoman johtama hallitus esittää, valtiovallalla on mahdollisuus pysäyttää joukkoirtisanomisten vyöry.

SKP vaatii työsopimuslain muuttamista niin, että estetään irtisanomisten käyttäminen keinona pörssikurssien ja voittojen kasvattamiseen. Samalla irtisanomiset on tehtävä työnantajille kalliimmaksi, kuten ne ovat useimmissa muissa EU-maissa. Yhtiöiden valtiolta saamat erilaiset tuet on perittävä takaisin UPM:n kaltaisissa irtisanomistilanteissa. Laittamalla pörssikaupalle vero, saattamalla pääomatulot kunnallisveron piiriin ja estämällä veroparatiisien kautta tapahtuvaa veronkiertoa löytyy lisää rahaa työllisyyteen ja kuntien palveluihin.

Monissa muissakin yhtiöissä uhkaavat joukkoirtisanomiset ja tuotannon siirtämiset halvemman palkkatason maihin ovat haaste ammattiyhdistysliikkeelle. Irtisanomisten ja työvoiman polkumyynnin lopettamiseksi tarvitaan ay-liikkeen keskinäistä solidaarisuutta, joukkovoimaa ja kansainvälistä yhteistyötä. AKT:n lakko ja monet kansainväliset lakkotaistelut osoittavat, että joukkovoimalla voidaan myös saada tuloksia.

SKP:n poliittinen toimikunta 14.3.06:

Ajankohtaista