Home >> Artikkelit >> Suojellaan ihmisiä, ei systeemiä - kommunistien aloitteita koronakriisissä 

Suojellaan ihmisiä, ei systeemiä - kommunistien aloitteita koronakriisissä 

02.04.2020 - 11:30
(updated: 03.04.2020 - 20:46)
  • Kommunistien aloitteita koronakriisin torjumisessa

Sekä Euroopan vasemmiston, maailman kommunististen ja työväenpuolueiden verkoston että Kiinan kommunistisen puolueen koordinoiman maailman poliittisten puolueiden dialogiverkoston toiminta-aloitteet haastavat globaaliin yhteistyöhön koronaviruspandemian torjunnassa. 

Suomen kommunistinen puolue on allekirjoittanut maailman kommunistien kansainväliset yhteistyöaloitteet ja korostaa, että koronakriisi on paljastanut julkisen terveydenhuollon merkityksen. SKP:n poliittinen toimikunta korostaa nykyisen politiikan suunnan muuttamisen tärkeyttä niin, että ihmisten terveydellä ei pidä tehdä bisnestä. SKP:n mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut tulee yksityistämisen sijaan pääsääntöisesti tuottaa kunnallisina lähipalveluina. 

Yhteisesti jaettu tulevaisuus 

Kiinan kommunistisen puolueen aloitteesta koordinoidaan maailman poliittisten puolueiden dialogiverkostoa. 230 poliittista puoluetta on allekirjoittanut yhteisen julkisen kirjeen koronaviruksen vastaisista toimista.  

Avoimessa kirjeessä kannustetaan eri maita vahvistamaan koronavirukseen liittyvien kokemusten jakamista ja lääketieteellistä yhteistyötä, mukaan lukien tutkimustyö ja lääkkeiden ja rokotteiden kehittämistyö. Kirjeessä vaaditaan myös materiaalisen, teknisen ja muun tuen tarjoamista kehittyville maille ja apua tarvitseville maille.  

Kirjeessä todetaan, että maailman eri maiden poliittiset puolueet ovat sitoutuneet ylläpitämään tiivistä yhteydenpitoa pandemian puhkeamisen epätavallisissa olosuhteissa. Maailmanlaajuisen pandemian torjunnassa tarvitaan lisää poliittista voimaa, ohjausta sekä tehokkaampia toimia. 

Dialogiverkoston visiossa sanotaan: ”Niin kuin jokaisen myrskyn jälkeen koittaa tyyni, uskomme mekin vakaasti, että kaikki nykyiset vaikeudet ovat vain väliaikaisia. Niin kauan kuin kansainvälinen yhteisö nojaa tieteeseen ja yhteistyöhön on maailmanlaajuinen epidemia mahdollista voittaa. 

Kirjeessä korostetaan, että ajatus ihmiskunnan yhteisesti jaettavasta tulevaisuudesta nousee entistä keskeisemmäksi ja vahvemmaksi kysymykseksi ja että ihmiskunta saavuttaa valoisamman tulevaisuuden. 

 

Työläisten oikeudet turvattava 

Kreikan kommunistisen puoleen aloitteesta Maailman kommunististen ja työväenpuolueiden verkosto laati yhteisen aloitteen ihmisten terveyden ja oikeuksien suojelemiseksi.  

Kommunistiset ja työväenpuolueet ottavat julkilausumassa yhteisvastuuta koronakriisin ratkaisemisessa. Julkilausuman allekirjoittaneet puolueet kertovat olevansa läsnä taistelun eturintamassa ja ryhtyvän välittömästi kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin terveyden suojelemiseksi ja työväenluokan ja ihmisten oikeuksien turvaamiseksi kaikkialla. 

Kommunistiset ja työväenpuolueet vaativat, että kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan välittömästi epidemian torjumiseksi.  On välittömästi vahvistettava perusterveydenhoitojärjestelm valtioiden rahoituksella ja palkkaamalla riittävästi terveydenhoito- ja hoitotyöntekijöitä.   Valtioiden on järjestettävä kaikki tarvittavat suojavälineet (maskit, käsineet, antiseptiset aineet jne.maksutta kaikille kansalaisille. Työläisten tulot ja oikeudet on turvattava.  On estettävä koronaviruksen varjolla tarpeeton kansalaisten demokraattisten oikeuksien rajoittaminen ja lopetettava kaikki taloudelliseen syrjäytymiseen johtavat pakotteet ja toimenpiteet.   

Kommunistien julkilausumalla vahvistetaan imperialististen interventioiden ja NATO:n  sotaharjoituksien vastaista työtä ja toimintaa, sekä vaaditaan, että julkiset resurssit ohjataan uudelleen militaristisista hankkeista kansojen tarpeita tukemiseen, kuten kansanterveyden  ja sosiaaliturvajärjestelmien rahoittamiseen.

 

Suojellaan ihmisiä, ei systeemiä 

Euroopan vasemmiston julkilausumassa vaaditaan poliittisen systeemin muutosta ja järjestelmän sijaan pitää nyt suojella ihmisiä. Ihmisiä on suojeltava - sosiaalisesti ja taloudellisesti. Tuhannet työntekijät ja työntekijät ovat vaarassa menettää työpaikkansa ja tulonsa. 

Koronakriisi vaikuttaa eniten epävarmoissa olosuhteissa työskenteleviin, erityisesti siivoushenkilöstöön ja hoitohenkilökuntaan. Virus osuu eniten kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Vaikka hallitukset ympäri Eurooppaa vaativat työntekijöitä työskentelemään kotoa, tämä ei koske kaikkia. Olennaisten palvelujen tai välttämättömien tuotantolinjojen työntekijöiden on oltava työpaikoilla, ja nämä työntekijät tarvitsevat suojaa virukselta. Monet ihmiset pelkäävät terveytensä ja toimeentulonsa puolesta. Tarvitsemme työntekijöiden ja heidän perheidensä taloudellista pelastussuunnitelmaa. Tulonmenetyksen korvaamiseksi  tarvitaan taloudellisia tukitoimia. Niiden, jotka kriisin takia eivät voi maksaa vuokria tai lyhentää asuntolainoja, pitäisi voida nyt jättää vuokria tai asuntolainoja maksamatta. Vastustamme yrityksiä rajoittaa työntekijöiden oikeuksia työolojen parantamisen nimissä. Tarvitsemme kiireellisiä toimia paitsi yrityksille, myös erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille sekä itsensä työllistäjille. Tämä ei ole vain Euroopan, vaan koko maailman tehtävä. Globaalin eteläisen maan maat tarvitsevat taloudellista tukea kansalaistensa suojelemiseksi ja terveydenhuoltojärjestelmiensä parantamiseksi. 

Euroopan vasemmisto torjuu kaikki yritykset käyttää koronapandemiaa kansallismielisen politiikan vahvistamiseksi.  Maailman on nyt vahvistettava yhteistyötä. Avain kriisin voittamiseen on kansainvälinen solidaarisuus. Erityisesti on lisättävä solidaarisuutta Lähi-idän, Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan ihmisille, jotka ovat paljon suuremmassa vaarassa joutua vakavasti koronan pandemiaan kuin me eurooppalaiset. EV pyrkii yhdistämään laajaa vasemmistoaedistyksellisiä ja ympäristötietoisia voimia yhteistyöhön osallistumaan eurooppalaiseen foorumiin ja työskentelemään yhdessä vastausten löytämiseksi nykyiseen kriisiin. 

 

 

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista