Home >> Artikkelit >> Tehy on oikealla asialla

Tehy on oikealla asialla

12.11.2007 - 08:43
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Tehyn esittämä vaatimus palkkojen kuoppakorotuksista on toteutettava. Se on tarpeen, jotta estetään julkisen terveydenhuoltojärjestelmän ajautuminen kriisiin ja turvataan ammattitaitoisen henkilöstön saanti.

Palkkojen korottaminen on tarpeen myös tulonjaon muuttamiseksi oikeudenmukaisemmaksi ja naisten palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi. Tehyn vaatimustaso on selkeästi vanhaa tulopoliittista palkkalinjaa parempi ja senkin tähden vastaa palkansaajien tämän päivän tarpeita paremmin.

Tehyn vaatimukset eivät vie kuntien talouksia katastrofiin, kuten kunnallinen työmarkkinalaitos ja kuntien eliitti harhaanjohtavasti väittää. Terveydenhoitoalan palkkojen korottaminen ei myöskään edellytä kunnallisveron kiristämistä. Valtio ja kunnat saavat jo nyt lisää verotuloja palkkojen yleisen nousun myötä. Palkkasumman noin neljän miljardin kasvusta valtio ja kunnat saavat verotuloina noin kaksi miljardia, jolla voidaan rahoittaa muun muassa hoitajien palkkojen korottaminen.

Kunnat tarvitsevat kuitenkin lisää varoja lakisääteisten palvelujen parantamiseksi ja palkatakseen lisää henkilökuntaa. Eduskunnan tulee hylätä hallituksen esittämä kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen valtionosuusprosenttien alentaminen, joka vähentäisi kuntien tuloja vuosittain 480 miljoonaa euroa. Kunnat saisivat lisää tuloja saattamalla myös pääomatulot kunnallisverotuksen piiriin.

Terveydenhoitohenkilökunnan palkankorotuksiin on varaa. Siitä on osoituksena myös valtiontalouden jatkuva miljardien ylijäämäisyys. Kyse on poliittisesta tahdosta ja vaalilupausten toteuttamisesta. Vastuu myös Tehyn työtaistelun aikaisesta potilasturvallisuudesta kuuluu valtiovallalle ja sitä nyt käyttäville poliittisille puolueille.

SKP tukee Tehyn vaatimuksia. Niiden toteuttaminen avaisi tietä myös muiden alojen matalien palkkojen korottamiselle. Näin tapahtuvalla ostovoiman kasvulla olisi myönteinen vaikutus työllisyyden ja kansantalouden yleiselle kehitykselle.

Valtiovalta ei saa käyttää Tehyn palkkakamppailua verukkeena pakkosovintojärjestelmän luomiseen.

SKP:n keskuskomitea 4.11.07:

Ajankohtaista