Etusivu >> Artikkelit >> Tenon kalastussopimus uusiksi – SKP tukee moratoriota

Tenon kalastussopimus uusiksi – SKP tukee moratoriota

12.07.2017 - 09:15
Radikaali saamelaistaiteilijaryhmä Suohpanterror suunnitteli SKP:lle vaappumerkin (kuvassa- 2016)

Suomen valtio on satavuotisen itsenäisen olemassa olonsa ajan suhtautunut saamelaiseen alkuperäiskansaan vähintäänkin vähättelevästi tai ylemmyydentuntoisen holhoavasti. Viime vuosina asenne on muuttunut entistä kielteisemmäksi.  

– Eduskunta ei ole hyväksynyt ILO 169 -sopimusta alkuperäiskansojen oikeuksista, metsähallituslaista poistettiin tieten tahtoen kielto heikentää saamelaiskulttuurin harjoittamisedellytyksiä ja uusi Tenon kalastussopimus hyväksyttiin, vaikka perustuslakivaliokunta totesikin sen loukkaavan saamelaisten perustuslaillisia oikeuksia, listaa SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen  

Saamelaiset ovat pitkään sietäneet esivallan sortotoimia ja toivoneet keskusteluyhteyden  vähitellen pysäyttävän heidän tilanteensa huononemisen. Tenon vesistöalueen kalastusoikeuksien perinteiset haltijat ovatkin sen vuoksi julistaneet lain täytäntöönpanon lykkäämisen eli  moratorion ja mitätöineet uusimman Teno-sopimuksen. Moratorio on saanut laajaa tukea myös ei-saamelaisilta paikkakuntalaisilta.  

-Valtiovallan viimeaikaiset toimet  osoittavat, että vaikka saamelaisten esittäminen dialogi, pyytäminen ja anominen eivät ole tuottaneet tulosta. Suomen valtion on sanottava irti Norjan kanssa solmittu Teno-sopimus ja uudet kalastussäännöt mitätöidään Tiirasaaren ympäröimällä vesialueella on mitätöitävä ja aloitettava uudet neuvottelut yhdessä saamelaiskäräjien kanssa ja Tenon vesistöalueen saamelaisyhteisöjen johdolla. Metsähallituslakiin on heti palautettava saamelaiskulttuurin haittaamiskielto, kalastuslakiin on palautettava paikkakuntalaisten maksuton kalastusoikeus valtion nyt hallinnoimilla vesialueilla ja ILO 169 -sopimus on ratifioitava viivyttelemättä, vaatii SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen. 

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista