Home >> Artikkelit >> Tupo-ratkaisu heikentää reaaliansioita ja työllisyyttä

Tupo-ratkaisu heikentää reaaliansioita ja työllisyyttä

18.10.2006 - 08:58
(updated: 06.06.2016 - 13:48)Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen neuvottelema ratkaisu työehtosopimusten raameiksi johtaa useimpien työntekijöiden reaaliansioiden alentumiseen ja heikentää kuntien työllistämisedellytyksiä.

Yli kaksi ja puoli vuotta kestävälle sopimuskaudelle esitetyt palkkojen nimelliskorotukset eivät tuo palkansaajille mitään korvausta työn tuottavuuden kasvusta eivätkä kata täysimääräisesti odotettavissa olevaa hintojen nousua. Ay-johtajat taipuivat työnantajien ajamaan palkkarakenteen muuttamiseen ja palkankorotusten suorittamiseen pääosin suurituloisia suosivina prosenttikorotuksina. Kun veroratkaisun periaate on sama, esitetty tupo-ratkaisu kasvattaa palkkaeroja entisestään. Alakohtaisten palkkojen jälkeenjääneisyyksien ja muiden kärjistyneiden ongelmien korjaamiseen ei tupo-ratkaisu anna mahdollisuuksia.

Esitetyt erittäin alhaiset palkkojen korotukset tulevat leventämään pääoma- ja palkkatulojen välistä kuilua. Tämän seurauksena yritysten voitot kasvavat ja työntekijöiden työn tulokset valuvat ulkomaille pois työllisyydestä ja julkisten palvelujen kehittämisestä.

Veroratkaisu merkitsee kuntien tulojen heikkenemistä. Myös matalatasoiset palkankorotukset rajoittavat kuntien tuloja. Tämä lisää monissa kunnissa paineita irtisanoa ja lomauttaa työntekijöitä. Myös kuntien palvelujen ulkoistaminen ja yksityistäminen saavat lisävauhtia. Tämä kaikki on pois erityisesti pienituloisten eläkeläisten ja työttömien toimeentulosta ja hyvinvoinnista. Sen sijaan hallituksen ilmoitus varallisuusverotuksen poistamisesta kokonaan on taas uusi lahjoitus rikkaille.

Ay-liikkeen johtajien suuret puheet, joilla tavoiteltiin ns. laadullisia muutoksia työelämään, kuivuivat tupo-pöydässä kokoon yksi toisensa jälkeen. Suurin osa niistä hautautuu erilaisiin työryhmiin. Muutosturvan nimellä markkinoitu koulutustuki ei estä ainoatakaan irtisanomista eikä takaa yhdellekään irtisanotulle työtä. Pahimmillaan muutosturvasta saattaa kehittyä uusi porrastus työttömyysturvaan. Esitetty muutosturvamalli sivuuttaa nuorten ja pätkätöitä tekevien aseman parantamisen tarpeet.

SKP:n poliittinen toimikunta pitää syntynyttä tupo-ratkaisua kaikkien aikojen heikoimpiin kuuluvana. Kun otetaan lukuun yritysten voittojen kasvu ja jättimäiset osinkojen jaot viime vuosina, on tupo-sopimuksen taso historiallisen heikko. Se on syytä hylätä ammattiliitoissa ja aloittaa työehtosopimusten valmistelu ammattiosastoista ja työpaikoilta esitettyjen vaatimusten toteuttamiseksi.

Tulojakokehityksen kääntäminen työntekijöiden eduksi edellyttää palkkojen korottamista moninkertaisesti tupo-ratkaisussa esitettyyn nähden. Palkkojen kansantulo-osuuden kääntäminen kasvuun toisi lisää mahdollisuuksia parantaa työllisyyttä ja kehittää julkisia palveluja.

SKP:n poliittinen toimikunta 30.11.2004:

Ajankohtaista