Home >> Artikkelit >> Tyytymättömyys kääntyi oikeiston hyväksi

Tyytymättömyys kääntyi oikeiston hyväksi

01.04.2007 - 15:13
(updated: 06.06.2016 - 13:48)
Eduskuntavaalien tulos kertoo monista ilmiöistä ja virtauksista, jotka on syytä huolella analysoida ja pohtia muutenkin kuin vaaleja silmälläpitäen, toteaa SKP:n pääsihteeri Arto Viitaniemi Tiedonantaja-lehdessä.

- Vaalikentillä voitiin todeta, että ihmisten keskuudessa on laajaa tyytymättömyyttä harjoitettua politiikkaa kohtaan. SKP:n esittämät arviot ja linjaukset saivat myönteistä vastakaikua aikaisempaa enemmän. Kasvaneesta kiinnostuksesta kertoo myös puolueen kotisivujen kävijämäärän kolminkertaistuminen ja nouseminen yli 4 000 tasolle päivässä.
- Tyytymättömyys on niin voimakasta, etteivät sen havaitsemista voineet välttää myöskään ne puolueet, jotka ovat olleet huonoa politiikkaa tekemässä hallituksessa ja eduskunnassa. Tästä seurasi vaalilupausten ryöppy, jolla onnistuttiin hämäämään suurta osaa äänestäjistä.

Kokoomus hyötyi media-asetelmasta

Ennen näkemättömän suurilla vaalibudjeteilla ja median lähes totaalisesti vaihtoehtoja pimittävällä tiedotustoiminnalla saatiin syntymään harhaanjohtava vaikutelma puolueiden välisistä suhteista.
- Pitämällä julkisuudessa lähes yksinomaan kolmea suurinta puoluetta ja niiden puheenjohtajia syntyi väärä mielikuva siitä, ettei juuri muita vaihtoehtoja olekaan. Tämä palveli kokoomusta, joka näistä kolmesta oli muodollisesti, vaan ei poliittisesti oppositiossa.
Laaja sosiaalinen hätä ja protesti kanavoitui osittain perussuomalaisille. Tähän vaikutti myös media, joka suorastaan nosti Timo Soinia protestin väyläksi.
Huomattavan suuri osa protestoi jättämällä äänestämättä ja äänestysprosentti jäikin sotien jälkeisen ajan alhaisimmaksi, joka on todettu erääksi keskeiseksi vasemmistopuolueiden tappion syyksi.

SKP:n tulos on pettymys

SKP:n valtakunnallinen tulos ei ollut odotusten mukainen, vaan koimme lievän tappion, toteaa Viitaniemi.
- Tappio ei ole kuitenkaan yksiselitteinen, kuten ei ole koko vaalinkaan tulos. SKP meni reippaasti eteenpäin Helsingissä ja Keski-Suomessa. Myös Satakunnassa ja Uudellamaalla edettiin hieman.
- Monissa kunnissa nyt tehdyllä tuloksella saadaan uusia paikkoja kunnanvaltuustoon.
- Tulevaisuutta ajatellen on tärkeä myös hyvä tulos nuorisovaaleissa.

Haaste vastavoimien kokoamiseen

Helsingissä SKP:n ehdokaslistan kannatus kaksinkertaistui, joka kertoo siitä, että määrätietoinen ja pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta. Äänestysaluekohtaisesti parhaat tulokset kertyivät niillä alueilla, joilla oli toimittu jo pidempään näkyvästi.
- Vaalitulosta on syytä analysoida kaikissa piireissä ja osastoissa tarkasti, monipuolisesti ja kriittisesti ja tehdä sen perusteella johtopäätökset poliittisen toiminnan kehittämiseksi, sanoo Viitaniemi.

SKP:n keskuskomitea kokoontuu viikon päästä, jolloin tehdään laajempaa arviota vaaleista. Silloin käynnistyvät myös puolueen edustajakokouksen valmistelut, jossa myös vaalikokemukset ovat tärkeää aineistoa puolueen toimintaa kehitettäessä.

Viitaniemi toteaa, että oikeiston voitto nostaa väistämättä ja ehkä kovallakin tavalla päiväjärjestykseen SKP:n vaaleissa esiin nostamat kysymykset tulonjaosta ja kuntien palvelujen puolustamisesta. Oikeisto pyrkii tiukentamaa julkisen talouden rahoitusraameja ja jatkamaan edelleen heikkotasoisia pitkäaikaisia tupo-sopimuksia. Myös kokoomuksen EU- ja Nato-intoilu on saanut vaaleista lisää pontta.
- Tämä on suuri haaste vastavoimien kokoamiselle, toteaa Viitaniemi.
- Erityinen haaste vaalitulos on kommunistien ay-toiminnalle. Ay-liikkeen nykyisillä linjauksilla ei oikeiston vyörytyksessä pärjätä. On todella laitettava jako uusiksi kuten vaaliohjelmassamme vaadimme.

Arto Viitaniemi 20.3.07:

Tekijä

Ajankohtaista