Home >> Artikkelit >> Vasemmistoliitto torjui vaaliliitot SKP:n kanssa

Vasemmistoliitto torjui vaaliliitot SKP:n kanssa

15.09.2006 - 11:09
(updated: 06.06.2016 - 13:48)

Virta vaaleissa on kulkenut monissa maissa viime aikoina vasemmalle. Suomessa tyytymättömyys ei ole kuitenkaan kanavoitunut laajemmin vasemmalle.

Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea päätti keväällä pidetyn Vasemmistoliiton puoluekokouksen jälkeen ehdottaa Vasemmistoliitolle vaaliliittoa, jonka tavoitteena olisi selkeän ja vahvan vasemmistolaisen ja punavihreän opposition ja vaihtoehdon muodostaminen eduskuntaan seuraavan vaalikauden ajaksi.

SKP halusi selvittää asian uudelleen sen jälkeen kun Suvi-Anne Siimes, jonka johdolla Vasemmistoliitto oli torjunut kaiken yhteistyön SKP:n kanssa, erosi ja VAS:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Martti Korhonen.

Selkeän ja vahvan vaihtoehdon tarve

Keskuskomitea teki Vasemmistoliitolle kirjallisen esityksen keskusteluista vasemmistolaisen ja punavihreän opposition ja vaihtoehdon kokoamiseksi. Lisäksi SKP:n ja VAS:n johdon edustajat tapasivat kesäkuussa.

SKP:n taholta kiinnitettiin huomiota siihen, että kansalaisten enemmistö odottaa muun muassa mielipidetiedustelujen mukaan selvästi toisenlaista politiikkaa. Muodostamalla eduskuntaan selkeä vasemmistolainen ja punavihreä oppositio ja vaihtoehto voitaisiin kansalaisten muutosvaatimukset tuoda voimakkaammin politiikan tasolle ja rohkaista ay- ja kansalaisliikkeitä.

Samalla vahva vasemmistolainen ja punavihreä oppositio voimistasi vasemmalta tulevaa painetta SDP:tä, vihreitä ja muita puolueita kohtaan. Näin se voisi luoda pidemmällä tähtäyksellä edellytyksiä myös laajemmalle yhteistyölle ja politiikan suunnan muutokselle, SKP esitti.

"Ei mitään vaaliyhteistyötä"

Vasemmistoliiton puoluehallitus torjui kuitenkin kaiken yhteistyön SKP:n kanssa vaaleissa. VAS:n puoluesihteeri Aulis Ruuthin mukaan päätös koskee myös kaikkia piirijärjestöjä.

Vaaliliiton muodostaminen olisi jo pelkästään vaalimatematiikan tuloksena avannut ilman muuta mahdollisuuksia lisäpaikkoihin. Viime vaalien tulosten perusteella ne olisivat useammassakin vaalipiirissä - esimerkiksi Pirkanmaalla ja Helsingissä - pois kokoomukselta.

Lisäksi kokemukset esimerkiksi Saksan, Italian, Tanskan ja eräiden muiden maiden vaaleihin kootuista liitoista osoittavat, että tällainen voimien kokoaminen rohkaisee myös monia sosialidemokraatteihin pettyneitä siirtymään vasemmalle. Se on saanut liikkeelle myös monet vasemmistoon pettyneet ja siksi edellisissä vaaleissa nukkumaan jääneet.

Taustalla hallituskipeys

Vasemmistoliiton puoluehallitus torjui kuitenkin SKP:n esityksen suoralta kädeltä. Se ei ollut kiinnostunut edes keskustelemaan tarkemmin asiasta. Yhtään toisenlaista kannanottoa ei kuulunut myöskään VAS:n eduskuntaryhmästä.

Linjan taustalla on VAS:n jo Siimeksen puheenjohtajakaudella yksimielisesti päättämä vaalistrategia, jonka mukaan päätavoitteena on palaaminen takaisin hallitukseen. Kaikki muu on vaaleissa alistettu tälle.

VAS:n johto ei sulje pois edes hallitusyhteistyötä kokoomuksen kanssa. Näin siitä huolimatta, että oikeiston kanssa tapahtuva yhteistyö Lipposen kahdessa hallituksessa tuli todella kalliiksi etenkin pienituloisille, työttömille, eläkeläisille, opiskelijoille ja kunnallisten palvelujen tarvitsijoille.

Näkyy myös kansalaistoiminnassa

Hallituskipeys näkyy myös VAS:n suhtautumisessa kansalaisliikkeisiin.

Kun esimerkiksi Rakennusliitto, Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö, Vasemmistonuoret, Rauhanpuolustajat, Maan ystävät, Attac, SKP ja monet muut järjestöt ovat koonneet Helsinki 2006 -verkostoa järjestämään vaihtoehtoista toimintaa Suomen EU-puheenjohtajakaudelle, on Vasemmistoliiton johto nimenomaisesti päättänyt kieltäytyä osallistumasta siihen.

VAS ei osallistu puolueena myöskään Pysäyttäkää sota -verkostoon, vaikka mielenosoituksissa on mukana myös vasemmistoliittolaisia. Ay-politiikassa VAS on tukenut kehnoja tulopoliittisia ratkaisuja. Sen edustajat ovat sitoutuneet hallituksen ajamaan kunta- ja palvelurakennemuutoksen puitelakiin ja kuntatasolla mukana karsimassa ja ulkoistamassa palveluja.

Oma erikoisuutensa eduskuntavaalivalmisteluissa on pieni Sosialistiliitto, joka esiintyy joukkoliikkeissä radikaalein puhein mutta on päättänyt tukea eduskuntavaaleissa Vasemmistoliiton ehdokkaita.

SKP tuo vaaleihin vaihtoehdon

SKP tuo eduskuntavaaleihin vaihtoehdon nykymenolle ja sitä hallitukseen toteuttamaan pyrkiville. SKP kokoaa omia listoja kaikissa vaalipiireissä ja mukaan on tullut myös monia aiemmin Vasemmistoliitossa toimineita.

Muutamissa vaalipiireissä käydään myös keskusteluja Helsingin kunnallisvaalien kaltaisesta vaaliliitosta vaihtoehtoväen kanssa. SKP:n keskuskomitea kokoontuu 19.-20.elokuuta valmistelemaan eduskuntavaaliohjelmaa. Sen luonnos on tarkoitus julkaista syyskuussa kaikkien kiinnostuneiden keskusteltavaksi. Evästyksiä ohjelmaan aiotaan koota syksyn ajan.

Tiedonantaja 11.8.06:

Ajankohtaista