Etusivu >> Artikkelit >> Vastuutonta alkoholipolitiikkaa

Vastuutonta alkoholipolitiikkaa

01.01.2018 - 15:00
(updated: 01.01.2018 - 15:36)

Sipilän hallituksen ajama alkoholipolitiikka on vastuutonta

Vieraantumisilmiötä analysoidessaan Karl Marx kirjoitti aikoinaan  seuraavaa: ”yksityisomistus käsittää kaikki nämä itse omistuksen välittömät toteutumat jälleen vain elintarvikkeiksi ja elämä, jonka tarvikkeina ne palvelevat, on yksityisomistuksen elämää – työtä ja pääomanmuodostamista (Kapitalisierung). Siksi on kaikkien fyysisten ja henkisten aistien tilalle tullut kaikkien näiden aistien yksinkertainen vieraantuminen, omistamisen aisti” (”Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844”) 

Nuo edellä mainitut sanat luonnehtivat vielä tänäänkin osuvasti Sipilän hallituksen ja eduskunnan alkoholipoliittisia ratkaisuja, joissa alkoholijuomiin suhtaudutaan lähes kuin ne olisivat tavallisia elintarvikkeita. Hallitus ja eduskunnan enemmistö ei ole ottanut kuuleviin korviinsa asiantuntijoiden varoituksia, joiden mukaan vahvojen A- oluiden tuominen ruokakauppoihin lisää maassamme alkoholikuolemia noin 150 tapauksella vuodessa. Lasten, syrjäytettyjen nuorten, työttömien ja ikäihmisten arjesta vieraantuneen hallituksen ja eduskunnan enemmistön ratkaisuja ei säätele inhimillisyyden näkökohta, vaan lähinnä panimoteollisuuden edut.  

SKP:n Eläkeryhmä toteaa nyt harjoitettavan alkoholipoliittisen linjan koskettavan hyvin kielteisellä tavalla myös ikäihmisiä ja eläkeläisiä, joista huomattava osa on jo nyt ajettu taloudellisesti ahtaalle. Alkoholijuomien saatavuuden helpottaminen on monissa tapauksissa omiaan lisäämään erityisesti pienituloisimpien eläketalouksien taloudellista ja henkistä ahdinkoa.   

Viime aikoina on tullut hälyttäviä tietoja siitä, että lääkkeiden kohonneiden omavastuuosuuksien seurauksena pienituloisimmilla eläkeläisillä ei ole varaa ostaa elintärkeitä lääkkeitä (mm. diabetes-lääkkeitä). Samanaikaisesti on tuotu esiin, että alkoholiongelmat ovat lisääntyneet ikäihmisten keskuudessa. Alkoholiongelmainen vanhus saattaa laiminlyödä sekä ravinnon että lääkkeet  ja korvata ne alkoholilla. Sipilän hallituksen ja eduskunnan päätös lisätä alkoholijuomien saatavuutta ja sallia vahvojen oluiden tuominen ruokakauppoihin on SKP:n Eläkeryhmän mielestä vastuutonta.  

Eläkeryhmä toteaa myös hämmästyttäväksi asiaksi, että raittiusmies Santeri Alkion oppeihin mielellään viittaavan keskustapuolueen  eduskuntaryhmän enemmistö taipui omantunnon äänestyksessä (ilmeisesti puoluejohdon painostuksen saattelemana)  vahvojen oluiden kannattamisen puolelle.  

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista