Home >> Fasismin ja kommunismin rinnastamisen päämäärät

Fasismin ja kommunismin rinnastamisen päämäärät

10.12.2019 - 10:30
  • Lasimaalaus, joka kunnioittaa irlantilaisten Espanjan sisällissodan vapaaehtoisten muistoa.

Kommunismi ja fasismi eivät ole rinnastettavissa, tämän huomaa kun vertailee niiden päämääriä. Fasismi pohjaa pelkoon ja terroriin, epätasa-arvoon, sekä ihmisyyden tuhoamiseen. Lyhyesti sanottuna vihaan. Kommunismi pyrkii täysin päinvastaisiin päämääriin. Tasa-arvoon, vapauteen, solidaarisuuteen ja omaisuuden jakamiseen.

Jos nämä yrittää rinnasta, syyllistyy selkeään virheeseen. Vaikka ei itse olisi kommunisti, voi helposti huomata miten nopeasti fasismin ja kommunismin niputtavat tahot alkavat itse liukua kohti äärioikeaa.

Fasistien viha kommunisteja kohtaan on helppo ymmärtää. Siinä on kyse siitä, että kommunismi on aatesuunta, joka kyseenalaistaa nykyjärjestelmän ja pyrkii muuttamaan sen. Muut ideologiat pyrkivät pääsääntöisesti, vaikka moni niistä onkin sinällään sangen kunnioitettavia, vain reformeihin. Pieniin muutoksiin nykyjärjestelmän puitteissa. Kommunismi sen sijaan pyrkii kokonaan uudenlaiseen yhteiskuntaan, joka on perusteiltaan päinvastainen fasismin tavoitteille.

Fasismi itse ei pyri uudenlaiseen yhteiskuntajärjestykseen. Se on kapitalismin vakava poikkeustila silloin kun tilanne uhkaa riistäytyä kapitalistien hallinnasta. Kun ihmiset alkavat vaatia parempaa ja ovat tyytymättömiä paikkaansa nykyjärjestelmässä, siihen vastataan autoritaarisuudella ja vihalla. Poikkeustilan avulla luodaan tilaa pääoman yhä räikeämmälle riistolle.

Fasismi esittää vihollisiksesi sinua heikommat: köyhät, erilaisen seksuaalisen suuntautumisen omaavan tai jostain muualta tänne muuttaneen. Kommunismi sen sijaan pyrkii näyttämään todellisen vihollisen, joka meitä kaikkia tällä hetkellä ryöstää: pääoman ja sen edustajat.

Fasismin ja kommunismin yhteen niputtaminen hyödyttää vain fasismia.

Kun tänä päivänä katsoo niitä tahoja, jotka Suomessa pyrkivät tähän, ei ole vaikea ymmärtää heidän perimmäisiä motiiveitaan. Kun Juho Romakkaniemi tekee näin, siinä puhuu pääoman etu. Kun Halla-aho tekee näin, astuu kehiin selkeä pyrkimys fasismin suuntaan.

Fasismi ei ole pääomalle kuin kosmeettinen haitta. Natsien kanssa bisnekset sujuivat ”as usual” ja laskut maksettiin ajallaan. Rahan kulku ei Hitlerin takia juuri hidastunut, eikä voiton tekeminen kärsinyt merkittäviä takaiskuja. Avautui uusia mahdollisuuksia.

Kommunistit sen sijaan aiheuttivat ja aiheuttavat merkittävän haitan pääomalle muuttaessaan yhteiskuntaa perustavalla tavalla. Kun pääomalta vie mahdollisuuden tehdä lisäarvoa työntekijän työstä, se nääntyy hengiltä ja lakkaa olemasta.

Tästä syystä Romakkaniemien on tehtävä fasismille palvelus ja rinnastettava se kommunismiin. Tästä on pohjimmiltaan kyse siinä kun julkisessa keskustelussa halutaan niputtaa nämä kaksi.

 

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Pääsihteerin palsta