Home >> Artikkelit >> SKP:n toverit aloitteellisia Brysselin Eurooppalaisessa Foorumissa   

SKP:n toverit aloitteellisia Brysselin Eurooppalaisessa Foorumissa   

09.11.2019 - 17:00
  • SKP:n delegaatio Brysselin Eurooppalaisessa foorumissa 2019
Kuvassa SKP:n delegaatio Brysselin Eurooppalaisessa foorumissa 2019 - vasemmalta Tiina Sandberg, Jiri Mäntysalo, Heikki Ekman, Toni Kallioinen ja JP (Juha-Pekka) Väisänen

SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen, pääsihteeri Tiina Sandberg, keskuskomitean jäsenet; graafikko Jiri Mäntysalo Porista, Kommunististen nuorten edustaja, opiskelija Heikki Ekman Vantaalta ja Demokraattisen sivistysliiton edustaja, opiskelija Toni Kallioinen Joensuusta osallistuvat Euroopan vasemmiston ja edistyksellisten, feminististen, vihreiden, radikaalivasemmistolaisten ja kommunististen voimien yhteishankkeeseen Eurooppalaiseen foorumiin (European Forum), joka tänä vuonna järjestetään Brysselissä 8.-10.11. Belgian kuninkaallisessa kaunotaiteiden museossa. 

Ympäristökriisin ratkaisun laajempi strategia  

SKP:n pääsihteeri Tiina Sandberg vie eurooppalaiseen keskusteluun ja toimintaan SKP:n edustajakokous asiakirja “Ympäristökriisin ratkaisu vaatii sosialismia” asiakirjan pohjalta rakennetun kampanjan, jossa paljastetaan vihreä imperialismi. Sandberg on yksi foorumin alustajista ja puhuu keskustelussa, jolla on haastava otsikko “Sosiaalinen kehitys, ekologia – ovatko ne sama taistelu”. Sandbergin kanssa Eurooppalaisessa Foorumissa Brysselissä lavalle nousevat Vihreiden nuorten eurooppalaisen liiton Kristy Louise Rhades,  Euroopan vasemmiston puheenjohtaja Gregor Gysi ja  Gue/NGL ryhmän Portugalin vasemmistoblokin  EU-meppi Marisa Matias

- Ympäristöongelmien suuruus tekee ihmiset ja järjestöt epätoivoisiksi. Silloin etsitään nopeita keinoja vaikuttaa päätöksiin ja ajatus yritysten ja pääomien kanssa liittoutumisesta nousee keinona esiin. Liiallinen turvautuminen tähän vaikutuskanavaan kuitenkin sitoo helposti toimijoiden kädet laajemman muutoksen vaatimuksen suhteen, sillä pääoma luonnollisesti pyrkii kaikin keinoin pitämään olosuhteet itselleen suotuisina. Se, mikä vaikuttaa lyhyen ajan taktiikkana toimivalta, kääntyy lopulta laajempaa strategiaa vastaan, sanoo Brysselin Eurooppalaisessa foorumissa puhuva SKP:n pääsihteeri Tiina Sandberg. 

Kommunistinuoret verkostuvat Eurooppaan 

Opiskelija Heikki Ekman osallistuu Brysselin foorumiin Suomen Kommunistinuorten edustajana. 

Ekmanin mukaan foorumi on tärkeä ajateltaessa verkostoitumista eurooppalaisten antikapitalististen ja antifasististen liikkeiden kanssa, jotka ajavat ihmisläheisempää ja radikaalisti parempaa eurooppalaista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa.  

- Toiveissa on, että vastaavilla foorumeilla alettaisi rakentaa rinnakkaista Eurooppaa vastineeksi suurpääoman kontrolloimalle EU-Euroopalle ja rasistiselle linnake-Euroopalle.  
Mielestäni tapahtuma vastaa hyvin nykyajan haasteisiin ja toimii hyvin suuntaa-antavana areenana edistyksellisten vastavoimien rakentamiselle, sanoo Ekman  

AY-politiikka vie Jiri Mäntysalon Brysseliin 

Jiri Mäntysalo osallistuu foorumiin Euroopan vasemmiston ay-työryhmän jäsenenä.  Mäntysalo on Suomen kommunistisen puolueen (SKP) AY-ryhmän jäsen ja valmistelee kovaa vauhtia SKP:n ja Euroopan vasemmiston AY-verkoston yhteistapahtumaa, Lyhyempi työaika – Helsinki-seminaaria. Kaikille avoin AY-toimijoiden tapahtuma järjestetään Helsingissä 21.-22.3.2020. 

Brysselin Eurooppalaisessa Foorumissa Mäntysalo kutsuu eri maiden AY-toimijoita mukaan osallistumaan Helsinki-seminaariin lyhyemmästä työajasta. 

Jiri Mäntysalon mielestä Ay-keskustelu on todella tärkeää ja tarpeellista. Viimeaikainen kehitys on Mäntysalon mukaan osoittanut, että vasemmisto on yleisestikin menettänyt otettaan työelämässä ja maakohtaisia eroja ammattiyhdistysliikkeen vahvuudessa on paljon.  

- Maissa, jossa ay-liike on heikko, sen rakentaminen on haastavaa ja maissa, jossa ay-liike on perinteisesti nähty vahvana, se kärsii uusien ja rohkeiden poliittisten avausten puutteesta, jonka myötä liikkeellä on vaikeaa pysyä relevanttina tässä päivässä kiinni. Ay-liikettä kuitenkin tarvitaan kaikkialla Euroopassa ja työtä sen voimistamiseksi ja radikalisoimiseksi. Tämä on selvää ja aikamme on täynnä ay-poliittisia puheenaiheita. Odotan ajan hermolla olevaa keskustelua muun muassa työelämän demokratisoimisesta sekä työn suhteesta ympäristökriisiin. Näitä keskusteluja on hyvä sitten jatkaa myös Suomessa esim. tulevissa paikallisissa Vastavirta-tapahtumissa, sanoo Mäntysalo. 

Ajan haasteisiin vastattava 

Mäntysalon mielestä Eurooppalaisen Foorumin tavoite ja julkilausuma vastaavat ajan haasteisiin. Mäntysalo antaa kiitosta foorumin työryhmälle, joka on julkilausuman alustavassa luonnoksessa antanut tilaa ympäristöasioille, jotka koskettavat kaikkia elämän sektoreita, myös työntekoa.  

- Eurooppalaisen Foorumin julkilausumassa muun muassa vaaditaan laadittavaksi Euroopan laajuista Fair New Deal -sopimusta, jonka avulla muun muassa turvattaisiin työläisten oikeudet, torjuttaisiin oikeuksia polkevia uusia työsuhteiden muotoja sekä estettäisiin esimerkiksi yksityisten monopolien syntyminen. Sopimuksessa määriteltäisiin nykyisiin maiden kansallisiin lainsäädäntöihin lisäyksiä ja parannuksia asioista, joista on järkevää ja mahdollista sopia yleiseurooppalaisesti, kertoo Mäntysalo 

SKP:n AY-aktiivi Mäntysalon mielestä Eurooppalaisen Foorumin politiikkaa, tavoitteita ja esim. foorumin ay-julkilausumaa voisi Pohjois-Euroopassa käyttää keskustelunavauksena. Mäntysalon mielestä foorumin johtopäätökset ja julkilausumat pitää toimittaa liitoille ja ottaa puheeksi ammattiyhdistyksissä ja -osastoissa sekä työpaikoilla. Mäntysalo arvelee, että Pohjois-Euroopassakaan ei olla liiaksi läpikäyty Bryssel Foorumin kysymyksiä.  

Yhteistyötä ja kipinää 

SKP:n ensi vuonna tapahtuvat Vastavirtatapahtumat ovat pieniä satelliittitapahtumia eurooppalaisille foorumeille kuten Brysselin Foorumille. Mäntysalon mielestä nyt tarvitaan eurooppalaista ja kansainvälistä perspektiiviä.  

- Vaikuttaa monesti siltä, että yhteiskunnallisia aiheita ja ilmiöitä mietitään Suomessakin liikaa vain suomalaisesta perspektiivistä ja muun maailman tarkasteleminen jää sivuun.  Brysselin foorumista toivon keskustelujen johtopäätöksien mukana saavani eteenpäin välitettäväksi myös kipinän. Sellaisen kipinän, joka haastaa mukaan solidaariseen valtionrajat ylittävään yhteistyöhön. Kaiken kaikkiaan on todella tärkeää, että meillä on vasemmiston voimien kokoajana Euroopan vasemmistopuolue, jonka myötä SKP:lläkin on luonteva väylä eurooppalaiseen yhteistyöhön, tiivistää SKP:n Jiri Mäntysalo. 

Sivistysjärjestöt rasismia ja fasismia vastaan 

Brysselin Eurooppalaisessa foorumissa monet erilaiset vasemmistolaiset tahot ympäri Euroopan voivat käydä keskustelua ja kohdata viikonlopun aikana toisiaan. Demokraattisen sivistysliitto DSL:n edustajan foorumissa puhuva Toni Kallioinen kokee, että kansainvälisen solidaarisuuden, sosialismin ja marxismin ajatus yhdistää foorumiin kokoontunutta porukkaa. Foorumi mahdollistaa eurooppalaisten sivistysjärjestöjen tapaamisen ja yhteistyön taantumusta vastaan.  

- Siellä missä tällaista radikaalia vasemmistolaista väkeä on, syntyy ideoita ja mielipiteenvaihtoa. Tällainen ilmapiiri inspiroi ja kannustaa viemään ajatuksia Suomesta Eurooppaan ja Euroopasta Suomeen, tiivistää Kallioinen 

DSL:n eurooppalaisella kattojärjestöllä, Transformilla on rooli erityisesti tietoisuuden luojana. Transformin ja DSL:n toiminnassa populistinen oikeisto, rasismi ja fasismi on aina ja varsinkin viime vuosina otettu erityisesti huomioon. 

- Transformin ensi vuoden projekti oppaassa on oma osionsa tälle teemalle sekä sitä sivutaan muuallakin. Tämä tarkoittaa, että Transform järjestää ympäri Eurooppaa tapahtumia aiheesta sekä julkaisee tutkimuksia ja muuta opintomateriaalia aiheesta, kertoo Kallioinen. 

Brysselin Eurooppalaisessa foorumissa tietoisuus ilmastosta ja rauhasta politiikan keskeisinä kysymyksiä ovat esillä monessa kohtaa foorumin keskusteluja. DSL:n Kallioinen puhuu Brysselissä vihreän rauhanliikkeen tärkeydestä.  

- Nostan esille, että emme voi enää jättää sotapolitiikkaa ympäristösopimusten ulkopuolelle vaan on hyväksyttävä realiteetit, että suuri osa maailman päästöistä tulee sotateollisuudesta, sanoo DSL:n liittotoimikunnan jäsen Toni Kallioinen. 

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista