195
Jiri Mäntysalo

Graafikko
ikä 18
Pori
Twitter: 
@jirimantysalo

Vasemmistolainen EU-kritiikki on perusoikeuksien, ihmisarvon ja inhimillisyyden puolustamista. Se on kannanottoa jatkuvaan haitalliseen voitontavoitteluun ja tarpeettoman materian tuottamiseen perustuvaa kapitalismia ja markkinataloutta vastaan, joka uhkaa tuhota tämän planeetan elinkelvottomaksi. Se on vaatimus siitä, että reilu Eurooppa ei voi perustua markkinavetoisuuteen ja kaikista heikoimmassa asemassa olevien sortamiseen vaan sen on otettava tähtäimeen täysin toisenlainen suunta.

EU:ta kuvaillaan oikeudenmukaisuuden perikuvana ja rauhanprojektina, vaikka sen edustama linja on niihin nähden ristiriitaista. Unioni edustaa tiukkaa oikeistolaista talouspolitiikkaa, joka tarkoittaa kansallisella tasolla esim. sosiaaliturvan leikkaamista, eläkeiän nostamista ja palvelujen yksityistämistä, muttei kuitenkaan suurien pääomien oikeudenmukaisempaa verottamista tai veronkierron torjumista. Myös valta jakautuu jäsenmaiden kesken hyvin epätasaisesti: suurimmat jäsenmaat ovat etulyöntiasemassa muihin nähden, vaikka tosin nekään hyödyt eivät yksiselitteisesti koidu paikallisen kansan hyväksi vaan valuu suuryritysten ja kapitalistien pussiin. Unioni sanelee talous- ja ulkopolitiikan ytimen, mutta toisaalta se on haluton ja kykenemätön puolustamaan ihmisoikeuksia sekä vaatimaan jäsenmaidensa fasistisia hallintoja lopettamaan maahanmuuttajien ja vähemmistöjen vainoaminen ja syrjiminen. Ulkopolitiikan saralla EU keskittyy dialogin ja rauhan edistämisen sijaan kiihdyttämään asevarustelua, lietsomaan entuudestaan pahoja konflikteja ja tukemaan Yhdysvaltojen imperialistista politiikkaa.

Tavoitteena tulee olla nykymuotoisen Euroopan unionin purkaminen ja toisenlaisen Euroopan rakentaminen. Toisin kuin oikeistopopulistit, en halua rajoja kiinni vaan päinvastoin, enemmän eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä niin hallitustenvälisesti kuin mm. työväenluokkaisissa foorumeissa. Varsinkin ay-liike ja kansalaisjärjestöt ovat isossa roolissa yhteiskunnan kehittämisessä, ja siksi sillä kentällä on suuri potentiaali tehdä laajaa yhteistyötä muiden maiden järjestöjen kanssa.

Meppinä hakisin ratkaisuja vaihtoehtoisen kansojen yhteisön ja yhteistyön rakentamiseksi, mutta myös tietenkin toimisin aktiivisesti työväen, eläinten, oikeudenmukaisuuden, rauhan ja ympäristön puolesta.

Kohti solidaarista Eurooppaa!

Ehdokkaat

Suomi