Home >> Artikkelit >> Avoin kirje koronakriisin torjumisen aloitteista

Avoin kirje koronakriisin torjumisen aloitteista

02.04.2020 - 12:00
(updated: 03.04.2020 - 20:45)

Read Open Letter in English

YHTEINEN AVOIN KIRJE MAAILMAN POLIITTISILLE PUOLUEILLE LIITTYEN   KANSAINVÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN JA COVID-19 VIRUKSEEN 

Nyt, kun koronavirus   COVID-19- pandemia leviää nopeasti ympäri maailmaa, on se kiireellisin ja vakavin haaste sekä ihmiskunnan terveydelle että maailmanrauhalle ja kehitykselle. 

Tässä ennennäkemättömässä tilanteessa me, eri maiden tärkeät poliittiset puolueet, joilla on painava vastuu ihmisten hyvinvoinnin parantamisesta, kansallisen kehityksen edistämisestä ja maailmanrauhan ja vakauden turvaamisesta, julistamme yhteisen vetoomuksen seuraavasti: 

  1. Ilmaisemme syvän myötätuntomme ja huolemme niitä ihmisiä ja heidän perheitään kohtaan, jotka kokevat tuskaa ja hengenvaaraa COVID-19 viruksen takia.  Me kunnioitamme kaikkia niitä ihmisiä, erityisesti terveydenhuollon työntekijöitä, jotka omistautuvat nyt ihmishenkien pelastamiselle ja ihmisten terveyden suojelemiselle. Otamme osaa niiden omaisten suruun, joiden läheiset ovat menehtyneet. 

  2. Tiedostamme, että jos COVID-19-pandemiaa ei hillitä tehokkaasti ja nopeasti, se vahingoittaa entistä useampien ihmisten elämää, turvallisuutta ja terveyttä ja vaikuttaa useimmissa maissa vakavasti ihmisten taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, kansainväliseen vaihtoon ja yhteistyöhön. Vaadimme kaikkia maita asettamaan ihmisten elämän, turvallisuuden ja terveyden kaiken muun yläpuolelle ja ryhtymään päättäväisiin ja voimakkaisiin toimiin pandemian leviämisen lopettamiseksi. 

 

  1. Kannustamme maita laatimaan varautumissuunnitelmia ja strategioita epidemian torjumiseksi omien kansallisten olosuhteidensa mukaisesti, painottaen yhtäläisesti epidemian edelleen leviämisen hillitsemistä ja potilaiden hoitoa. Samaan aikaan nykyaikaista tiedettä ja tekniikkaa on sovellettava täysimääräisesti parhaiden mahdollisten tulosten varmistamiseksi mahdollisimman nopeasti. 

 

  1. Kutsumme kaikkien maiden kansalaisia ​​noudattamaan epidemian ehkäisy- ja lievittämistoimenpiteitä asianmukaisella vastuulla. Kannustamme maita hyödyntämään täysimääräisesti kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden voimaa ja valjastamaan kaikkien sosiaalisten alojen kykyjä pandemian torjumiseksi. 

 

  1. Kannustamme kaikkia maita niiden panostaessa pandemian torjuntaan hyväksymään yhtenäisen lähestymistavan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen varmistamiseksi, sekä kunnioittamaan sitoutumista ​​ihmisten elintasoon ja sosiaaliseen kehitykseen. Maailman terveysjärjestön suositusten mukaisesti kaikkia maita rohkaistaan ​ylläpitämään maailmanalaajuisesti asianmukainen taso kansainvälisessä vaihdossa, kaupassa, pääomasiirroissa ja henkilöstön matkustamisessa, jotta mahdollistettaisiin kiireellisesti tarvittavien lääketieteellisten laitteiden ja suojavarusteiden kuljetus epidemian ehkäisemiseksi. 

 

  1. Tiedostamme, että virus ei kunnioita mitään rajoja, eikä mikään maa yksin pysty vastaamaan pandemian haasteisiin.  Valtioiden on parannettava tietoisuuttaan yhteisestä maailmastamme ja ihmiskunnan yhteisestä tulevaisuudesta ja tuettava ja autettava toisiaan vielä aloitteellisemmin, silla vaikeampiakin tilanteita on odotettavissa. 

 

  1. Huomioimme Kiinassa ja eräissä muissa maissa saavutetun merkittävän kehityksen epidemian ehkäisyssä ja torjunnassa. Tällä on voitu saada kokemusta kansainväliselle yhteisölle ja lisäaikaa taistelussa viruksen etenemistä vastaan. Suosittelemme myös kaikille maille, Kiina mukaan lukien, avoimen, läpinäkyvän ja vastuullisen asenteen omaksumisesta epidemioihin liittyvän tiedon hyvissä ajoin paljastamisessa, potilaiden hoitoon ja epidemiaan liittyvien kokemusten ja tiedon jakamisessa ja etenkin, että kärsiville maille tarjottaisi lääketieteellistä apua ja tarvikkeita. Näin voidaan antaa merkittävää apua maailmanlaajuiseen pandemian torjuntaan ja lisätä toivoa sen vastaisessa taistelussa.  

 

  1. Kannustamme maita vahvistamaan koronavirukseen liittyvien kokemusten jakamista ja lääketieteellistä yhteistyötä, mukaan lukien tutkimustyö ja lääkkeiden ja rokotteiden kehittämistyö. Vaadimme materiaalisen, teknisen ja muun tuen tarjoamista kehittyville maille ja apua tarvitseville maille. Annetaan yhteistyön valaista pandemian pimeydessä. 

 

  1. Vaadimme tieteellistä ja ammatillista keskustelua pandemian ehkäisytoimenpiteistä ja viruksen alkuperästä. Vastustamme voimakkaasti kansanterveyskysymysten politisointia ja maiden leimaamista epidemian torjunnan nimissä. Vastustamme tiukasti kaikkia syrjiviä kommentteja ja käytäntöjä, jotka kohdistuvat mihin tahansa maahan, alueeseen tai etniseen ryhmään, ja kaikkia yrityksiä heikentää maiden yhteistyötä pandemian hillitsemiseksi. 

 

  1. Pandemia on osoittanut, että kaikkien maiden olisi vaalittava edelleen globaalin hallinnan näkymiä pyrkimyksenä yhteinen kasvu keskustelujen ja yhteistyön avulla.  Yhdistyneiden Kansakuntien ja Maailman terveysjärjestön keskeistä roolia kansanterveyden globaalissa hallinnossa on tuettava. Kehotamme kaikkia osapuolia parantamaan koordinointia ja yhteistyötä G20-maiden ja muiden kansainvälisten mekanismien puitteissa yhteisen (epidemioiden) ennaltaehkäisyn ja valvonnan järjestämiseksi ja pyrkiessämme rakentamaan maailmanlaajuista yhteisöä, jolla on yhteisesti jaettava tulevaisuus ja tavoite kansanterveyden kehittämisessä. 

Me maailman eri maiden poliittisina puolueina sitoudumme ylläpitämään tiivistä yhteydenpitoa pandemian puhkeamisen epätavallisissa olosuhteissa.  Maailmanlaajuisen pandemian torjunnassa tarvitaan lisää poliittista voimaa, ohjausta sekä tehokkaampia toimia.  

Niin kuin jokaisen myrskyn jälkeen koittaa tyyni uskomme mekin vakaasti, että kaikki nykyiset vaikeudet ovat vain väliaikaisia. Niin kauan kuin kansainvälinen yhteisö nojaa tieteeseen ja yhteistyöhön on maailmanlaajuinen epidemia mahdollista voittaa. 

Uskomme, että ajatus ihmiskunnan yhteisesti jaettavasta tulevaisuudesta nousee entistä keskeisemmäksi ja vahvemmaksi kysymykseksi ja että ihmiskunta saavuttaa valoisamman tulevaisuuden. 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Kannanotot