Home >> Artikkelit >> Euroopan vasemmisto ILO 169 puolesta

Euroopan vasemmisto ILO 169 puolesta

18.12.2016 - 02:45
(updated: 18.12.2016 - 14:15)

Euroopan vasemmiston (EV) viides edustajakokous hyväksyi Suomen kommunistisen puolueen (SKP) aloitteen alkuperäiskansojen oikeuksista ja ILO 169 ratifioimisesta.

YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista suojelee ja edistää alkuperäiskansojen ja niihin kuuluvien yksilöiden oikeutta nauttia täysimääräisesti ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Julistus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa143 jäsenvaltion tuella vuonna 2007.  Suomi on allekirjoittanut julistuksen ja sitoutunut sen toimeenpanoon. Suomi ei  kuitenkaan ole ratifioinut maailman työjärjestön ILO:n  yleissopimusta numero 169, joka edellyttää osapuolivaltioilta erityistoimia alkuperäiskansojen jäsenten, instituutioiden, omaisuuden, kulttuurien ja ympäristön suojelemiseksi.

- On merkittävää ja tärkeää että eurooppalainen poliittinen toimija, Euroopan vasemmisto puolue ja sen 40 jäsenpuoluetta tukevat ja kannattavat alkuperäiskansojen oikeuksia ja saamelaisten taistelua hyväksymällä SKP:n aloitteen ILO 169:stä, sanoo aloitteen tekijä SKP:n puheenjohtaja ja JP (Juha-Pekka) Väisänen

Euroopan vasemmisto korostaa hyväksytyssä aloitteessa, että eri puolilla maapalloa alkuperäiskansat eivät voi nauttia perusoikeuksistaan samalla tavalla kuin valtaväestö. Alkuperäiskansat kohtaavat usein sortoa ja syrjintää koskien heidän arvoja, näkökulmia ja lakeja.

SKP:n puheenjohtaja Väisänen pitää erittäin tärkeänä että Euroopan vasemmisto tukee jäsenpuolueidensa kampanjoita, jotka tähtäävät siihen, että Suomen hallitus hyväksyy saamelaisia koskettavan ILO 169 sopimuksen.

- Venäjällä, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa asuvilla saamelaisilla on oikeus omaan kieleen, kulttuuriin ja maahan kuten ILO 169 sopimuksessa määritellään, sanoo Väisänen

 

Yhteistyöhön solidaarisen Euroopan puolesta

on Euroopan vasemmiston (EV) viidennen edustajakokouksen motto. Edustajakokous järjestettiin Berliinissä 16.–18. joulukuuta.  Edustajakokoukseen osallistui 223 toveria eri EV:n eurooppalaisista 40 jäsen- ja tarkkailijajäsenpuolueesta. Kokouksen yli 100 kansainvälistä vierasta ja kokousta edeltänyt latinalaisen Amerikan foorumi vahvistivat EV:n olevan kansainvälisen luokkataistelun kärkeä ja pystyvän kokomaan yhteen maailman mittapuussakin merkittävästi vasemmistolaisia, puna-vihreitä ja kommunistisia voimia.

EV on perustettu Roomassa toukokuussa 2004. Berliinin kokouksessa 2016  hyväksyttiin uusia jäseniä niin että tänään EV:ssä toimii yhteistyössä 40 puoluetta. Suomesta EV:n jäseniä ovat SKP ja Vasemmistoliitto. SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen osallistui EV:n edustajakokoukseen Berliinissä. Väisänen valittiin EV:n hallitukseen, puheenjohtajien neuvostoon sekä henkilöstökomiteaan. SKP:n varapuheenjohtaja Susanna Rissanen valittiin EV:n hallitukseen.

Seuraavalle kolmivuotiskaudelle valittiin ns. nelihenkinen kollektiivinen puheenjohtajisto; tähän valittiin puheenjohtajaksi tunnettu saksalainen poliitikko Gregor Gysi. ja varapuheenjohtajien tehtäviin Maite Mola (Espanjan kommunistinen puolue), Paulo Ferreiro (Italian Rifondanzione Comunista) ja  Margarita Mileva (Bulgarian vasemmistopuolue). Berliinin kokous uudisti puolueen rakenteita perustamalla uuden 10 henkisen poliittisen sihteeristön. Vasemmistoliiton Dan Koivulaakso valittiin EV:n poliittiseen sihteeristöön.

EV:n edustajakokous piti tärkeänä alkaa koota laajempaa uutta vasemmistorintamaa fasismia, äärioikeistoa ja rasistista populismia, vapaakauppasopimuksia kuten TTIP ja CETA ja veronkiertoa vastaan. EV toimii voimistaakseen kansojen itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuutta entistä itsenäisempään taloudelliseen riippumattomuuteen. EV toimii työväenliikkeen ikiaikaisten tavoitteiden hengessä tasa-arvoisen yhteiskunnan ja yhdenvertaisuuden puolesta ja on solidaarinen maahanmuuttajille ja pakolaisille. EV tekee työtä rauhankulttuurin puolesta sotaa sekä vihan ja pelon lietsojia vastaan.

Eurooppalainen foorumi

Berliinissä hyväksytty poliittinen asiakirja nostaa esille idean alkaa rakentaa uutta vuosittain järjestettävää eurooppalaista puhujalavaa ja poliittista yhteistyöfoorumia kaikille nykymenoon tyytymättömille, edistyksellisille ja demokraattisille voimille. Uusi eurooppalainen foorumi vahvistaisi yhteiskunnallisen muutoksen joukkovoimaisuutta ja vasemmistolaisia voimasuhteista. Foorumista tulee avoin, pluralistinen ja sen työtavat perustuvat osallistumiseen. Foorumin suunnitellaan vetävän puoleensa mm.. ay-toimijoita, intellektuaaleja, taiteilijoita, marxilaisia ja feministejä.

- Minusta voisimme alkaa jo puhua jo U-foorumista. U tarkoittaisi tässä yhtenäisyyttä Unity/ Unidad, Koko vasemmiston on hyvä ymmärtää että yhtenäisyys tekee meistä voimakkaita ja yhtenäisyys tekee liikkeestämme suuren, sanoo SKP:n Väisänen

Lue linkistä SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisäsen EV:n viidennessä edustajakokouksessa käyttämä puheenvuoro (ENGL) jossa esitellään SKP:n aloite alkuperäiskansojen oikeuksista ja ILO 169.

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista