Home >> Artikkelit >> Jäämeren ratahanke on hylättävä

Jäämeren ratahanke on hylättävä

12.09.2018 - 11:15
  • Saamelaiset, Jäämerenrata, Arktis

Koillisväylän sulaminen, liikennöitävyys ja arktisen alueen luonnonvarojen mahdollinen hyödyntäminen ovat lisänneet kansainvälisen kaivos- ja energiabisneksen kiinnostusta arktiseen alueeseen. Poliittinen eliitti ja kaivosbisnes näkee Suomessa alueen kasvavan merkityksen ja tarpeen muuttaa Suomen logistista asemaa nykyisestä reuna-alueesta enemmän kansainvälisen liikenteen solmukohdaksi. Jäämeren ratayhteys palvelisi tätä tarkoitusta muodostamalla yhdessä FinEst Linkin ja Rail Baltican kanssa yhtenäisen rautatiekuljetusreitin Jäämereltä Itä- ja Keski-Eurooppaan.

Pohjois-Norjan Kirkkoniemestä etelään saamelaisten kotiseutu- ja poronhoitoalueen läpi suunnitellaan junarataa. Suomen liikenne- ja viestintäministeriö on todennut Oulun ja Rovaniemen kautta Inariin ja Kirkkoniemeen kulkevan ratavaihtoehdon parhaaksi yhteydeksi Jäämerelle. Inarin kunnanhallitus on nimennyt Jäämeren käytävän yhdeksi kärkihankkeekseen. Kansainvälinen kaivosbisnes hyöty isi radasta.

Jäämeren radan kokonaisvaltaista arviointia saamelaiskulttuurille ja poronhoidolle ei olla tehty. Pohjois-Lapin maakuntakaavan luonnos valmistunee vuoden 2019 alussa. Lopullisen kaavan tulisi olla valmis vuoden 2020 loppuun mennessä, ja sillä on tarkoitus ohjata alueiden käyttöä vuoteen 2040 saakka. Poromiesten, asukkaiden, Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen ja paliskuntien kuuleminen on kesken.

Kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys Ramboll teki liikenneministeriölle selvityksen, jossa todetaan, että henkilöliikenteen syntymistä Jäämeren ratayhteyden päätepisteeseen saakka voidaan pitää hyvin epätodennäköisenä. Raportin mukaan yksi mahdollinen henkilöliikenneyhteys voitaisiin toteuttaa Rovaniemen ja Sodankylän välille. Näin ollen Inarin asukkaat eivät pääsisi matkustamaan junalla, vaikka ratayhteys Jäämerelle toteutettaisiinkin.

Suunniteltu rautatie halkoisi inarinsaamelaisen paliskunnan, Ivalon, Hammastunturin ja Muddusjärven alueita. Rata toisi mukanaan ongelma mm. pohjoisen paimentavalle poronhoitotavalle, halkoisi laidunmaita, kalavesiä ja kulkisi kesä- ja talvilaitumien välistä.

Liikenneneuvos Sabina Lindströmin mukaan ratahankkeen selvityksessä vaikutuksia saamelaiskulttuuriin on tutkittu vain pintapuolisesti.

Jäämeren ratahankeen valmistelu kertoo kapitalismin tavasta, jolla poliittinen eliitti ja kaivosbisnes vähät välittävät saamelaisten perusoikeuksista. Suomen kommunistinen puolue (SKP) on solidaarinen kansalaisjärjestöjen ja asukasaktiivien mielenilmauksille, joilla on tuotu esille Jäämeren radan valmistelun epäkohtia ja saamelaisten oikeuksien ohittaminen.

SKP vaatii Jäämeren ratahankeen valmistelussa saamelaisten, alueella asuvien, poromiesten, Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen ja paliskuntien nykyistä parempaa kuulemista. Saamelaisilla pitää olla oikeus päättää omista asioistaan kuten, saako Jäämeren rata kulkea saamelaisalueiden läpi.

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista