Home >> Artikkelit >> Lapsilisät uudistettava! 

Lapsilisät uudistettava! 

27.10.2018 - 14:00
  • Nuorten ja perheellisten miitti SKP 2018 Turku
SKP:n Nuorten ja perheellisten miitissä bongailtiin lauantaina myös luonnon elämää / kuva Petra Packalén

Lapsiperheiden taloudellinen tilanne vaikuttaa ratkaisevasti siihen hankitaanko lapsia, koska ja kuinka monta. Lapsuudessa rakennetaan pohja koko yksilön elämälle, siksi myös taloudellisesti tasa-arvoinen lapsuus on taattava kaikille lapsille.  
 
Lapsilisiä on maksettu vuodesta 1948 lähtien ja niiden puolustamiseksi käyty kansalaisyhteiskunnan taistelu 1958 loivat osaltaan pohjaa koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisella. 

SKP:n Nuorten ja perheellisten miitti vaatii välittömästi seuraavia toimenpiteitä: 

Tämä on korjattava lisäämällä lapsilisät niiden tukien joukkoon, joita ei toimeentulotukea myönnettäessä huomioida.

Tällä hetkellä lapsilisät lasketaan tuloksi toimeentulotukea haettaessa. Tämä on johtanut siihen, että käytännössä lapsilisät on poistettu toimeentulotukea saavilta. Tämä on korjattava lisäämällä lapsilisät niiden tukien joukkoon, joita ei toimeentulotukea myönnettäessä huomioida. Tämä ei saa johtaa lapsille myönnettävän toimeentulotuen perusosan leikkauksiin.  

Lapsilisien maksamista on pidennettävä nykyisestä 17 vuoden iästä 18 vuoteen, koska alle 18-vuotiaat lasketaan muussa lainsäädännössä lapsiksi, joista vanhemmilla on elatusvastuu. Nykyinen laki luo painetta 17-vuotta täyttäneille, edelleen lapsiksi laskettaville, alkaa huolehtia omasta elatuksestaan tilanteessa, jossa heidän olisi vielä järkevää panostaa ensisijaisesti opiskeluun. 

Lapsilisän ostovoima on jatkuvasti heikentynyt. Tällä hetkellä se on myös irrotettu indeksistä, joten sen ostovoima alenee vuosittain. Lapsista koituvat kulut sen sijaan jatkavat nousuaan. Tähän tilanteeseen on reagoitava sitomalla lapsilisät uuteen perustettavaan köyhyysindeksiin, joka huomioi elinkustannusten muutosta nimenomaan pienituloisten ja köyhien kulutuksessa.  

Näiden lapsilisiin kohdistuvien parannusten lisäksi on muun muassa taattava laadukas päivähoito, kattavat neuvolapalvelut, kohtuuhintainen asuminen, lähipalvelut ja 1200 euron perusturva kaikille lapsiperheille.  

 

SKP:n Nuorten ja perheellisten miitti Turussa 26.-28.10.2018

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista