Home >> Artikkelit >> Vain palkkojen korottaminen on ratkaisu palkkakuoppiin

Vain palkkojen korottaminen on ratkaisu palkkakuoppiin

22.11.2019 - 10:15
(updated: 22.11.2019 - 10:36)
  • Postilakkoa tuettiin mielenosoituksella 22.11.2019 Eduskuntatalon edustalla. Kuva Toivo Koivisto

Oikeistolaisen talouspolitiikan seurauksena yhteiskunnassa on levinnyt into mittaviin työehtojen heikentämiseen. Tästä ajankohtaisena esimerkkinä toimii valtion laitoksesta osakeyhtiöksi muutetun Postin törkeät pyrkimykset palkan alennuksiin ja työajan pidentämiseen. Kuntapuolella esimerkkinä toimii Turun omistama kiinteistö- ja ruokapalveluyhtiö Arkea Oy , joka pyrkii toimimaan Postin tavoin.

Kuntapalvelujen ulkoistamista perusteellaan säästöillä, mutta yhteiskunnan tasolla suunniteltu säästö ei toteudu. Esimerkkinä tästä toimii tuore Lumijoen kunnan riita sote-jätti Terveystalon kanssa. Terveystalo nosti sopimushintaansa kunnan kanssa yksipuolisesti, jonka seurauksena kunta olisi joutunut maksamaan jopa 1,8 miljoonaa euroa sovittua enemmän yhtiölle ulkoistetuista sosiaali- ja terveyspalveluistaan. Kunnan kieltäydyttyä sote-jätti irtisanoi sopimuksen.

Työehtoihin vuosien mittaan tulleet heikennykset (esim. Kiky ja lomarahojen leikkaukset) ajavat työntekijöitä yhä pahempaan palkkakuoppaan ja ongelmiin työssä jaksamisen kanssa. Liian vähäinen määrä työntekijöitä johtaa työuupumukseen, aina työkyvyn menettämiseen saakka. Tästä on seurannut yhteiskunnan kannalta merkittäviä kustannuksia ja työntekijä resurssien menetystä, puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä.

Matalapalkka-alojen työntekijät ovat pääosin naisia. Tilastojen mukaan myös pätkätöitä tekee useimmiten nainen. Kun hoivatyötä sysätään pois yhteiskunnan harteilta, syntyy yhä enemmän naisten tekemää palkatonta työtä kodeissa.Työnantajat käyttävät häikäilemättä hyväkseen myös maahanmuuttajia, opiskelijoita ja itsensä työllistäjiä halpatyömarkkinoiden ylläpitämiseen. Laajoja työntekijäjoukkoja koskeva palkkakuoppa on tosiasia, johon ei ole muuta ratkaisua kuin palkkojen korottaminen.

Suomen kommunistinen puolue (SKP) tuomitsee kaikenlaiset työehtosopimuksien heikentämiset, kuten esimerkiksi niin sanotun työehtoshoppailun. SKP vaatii yhteiskunnallisten resurssien kohdentamista julkiselle sektorille. Vaadimme pääomatulojen saattamista kunnallisverotuksen piiriin yhtenä keinona kuntatalouden vahvistamiseksi. SKP vaatii lisäksi Rinteen hallituksen vasemmistolaisiksi julistautuneilta voimilta todellisia toimia lainsäädäntöä ja rahoitusta työelämän parantamiseksi. Hallituksen on osoitettava rahoitus hoitajamitoituksen kuntoon saattamiseen. Tämä täyttäisi jo lähes 10 prosenttia hallituksen omasta työllisyystavoitteesta.On säädettävä laki kuuden tunnin työpäivästä ansiotasoa alentamatta. Tämä parantaisi osaltaan myös työssä jaksamista ja loisi lisää työpaikkoja työn jakamisen seurauksena.

SKP kannustaa työntekijöitä tiedostamaan oikeutensa ja toimimaan niiden toteuttamiseksi.

 

Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot