Home >> Asiakirjat >> Tampereen Uusi Punainen Julistus
  • Edustajakokousasiakirjat

Tampereen Uusi Punainen Julistus

09.02.2003 - 09:51
(updated: 10.11.2016 - 12:11)

Hyvät ystävät, hyvät toverit!

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 85 vuotta Suomen vuoden 1918 työväenvallankumouksesta ja 100 vuotta vanhan työväenpuolueen vuoden 1903 Forssan puoluekokouksesta. Suomen työväenliikkeen historiassa Forssan kokouksessa hyväksytty ohjelma merkitsi selkeää irtaantumista porvarillisista wrightiläisen työväenliikkeen opeista. Kokous määritteli työväenliikkeen toiminnan perustaksi marxilaisen teorian ja suuntasi sen toiminnan itsenäiseksi pois porvarillisesta holhouksesta tunnuksella "irti porvareista". Forssan kokouksessa hyväksytty ohjelma oli luokkataisteluohjelma. Se antoi vuosikymmeniksi suuntaa Suomen työväenliikkeen toiminnalle. Siitä alkoi Suomen työväenliikkeen vahva nousu.

Vaikka porvaristo kykeni lyömään työväen vallankumouksen vuoden 1918 luokkasodassa, saavutti suomalainen työväenliike sittenkin johdonmukaisella ja periaatteellisella toiminnallaan varsinkin toisen maailmansodan jälkeisellä kaudella monet Forssan kokouksessa asetetut tavoitteensa. Punaisten naisten ja miesten vastarinnasta ovat nousseet sodanjälkeistä ns. toisen tasavallan rakentamista suunnanneet tavoitteet, kuten yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, kansalaisten tasa-arvo ja toimeentuloturva, demokratia ja sananvapaus, suomalainen hyvinvointivaltio ja rauhanpolitiikka.

Vastarinnalla, työväen pitkäjänteisellä taistelulla vuosisadan vaihteen sosiaalinen kysymys - työväen ja tilattoman maaseutuväestön oikeudettomuus - kyettiin osittain ratkaisemaan hyvinvointivaltion ja maareformin avulla. Tässä kamppailussa vuonna 1918 perustetun SKP:n merkitys on ollut ratkaisevan tärkeä, sillä juuri vahva vasemmistolainen työväenliike painosti niin sosiaalidemokraatit kuin maalaisliiton hyvinvointivaltion rakentamisen tielle.

Nyt uuden vuosituhannen alkaessa näyttää siltä, että monet ongelmat kärjistyvät jälleen. 1900-luvun kuluessa ennen muuta työväenliikkeen toiminnan kautta rakennetun hyvinvointimallin perusteita järkyttävät kapitalismin maailmanlaajuistuminen, uudenlainen teknologia, rahamarkkinoiden mahdin paisuminen ja oikeistolaiseen politiikkaan liittyvä sosiaalisen eriarvoisuuden kasvu. Yhteiskuntamme alkaa pelottavalla tavalla muistuttaa 1900-luvun alun jyrkän eriarvoisuuden leimaamaa yhteiskuntaa. Sosiaalinen kysymys - joukkotyöttömyys, pätkätyöt, köyhyys ja syrjäyttäminen - nousee jälleen polttavana esiin.

Huomattava ero vuosisadantakaiseen tilanteeseen on siinä, että nyt eduskunnassa edustettuna oleva vasemmisto - SDP ja Vasemmistoliitto - on hylännyt tunnuksen "Irti porvareista" ja liittoutunut porvareiden kanssa toteuttamaan rikkaita ja hyväosaisia suosivaa hallituspolitiikkaa. Liitto oikeistolaisen kokoomuspuolueen kanssa näyttää vain lujittuvan.

Kapitalismi on tietenkin tänään monella tapaa erilaista kuin sata vuotta sitten, mutta kapitalismin perusluonne palkkatyöntekijöiden riistoon perustuvana, eriarvoisena ja monella tapaa väkivaltaisena järjestelmänä on säilynyt.

Tulonjako on muuttunut kymmenen viime vuoden aikana rajusti pääoman hyväksi, kun suuromistajat ovat anastaneet palkkatyöllä luoduista arvoista miljardien verottomat osinkotulot. Joukkotyöttömyys on muodostunut jatkuvaksi ja laajaksi. Vertailu muihin Pohjoismaihin osoittaa, että Suomessa on viimeisten kymmenen vuoden ajan noudatettu suurta rahaa suosivaa uusliberalistista linjaa, jonka tulokset näkyvät suomalaisen hyvinvointimallin leikkaamisena, yksityistämisenä ja Suomen jäämisenä jälkeen muista Pohjoismaista. Natoon liittyminen on kansan vastustuksesta huolimatta jatkuvasti vireillä. Kansan vallan sijaan on vahvistunut suuren rahan valta.

Vanhan työväenliikkeen tunnus "Irti porvareista" on Suomessa ajankohtaisempi kuin aikoihin. Nyt tarvitaan vasemmistolaista, pohjoismaisen hyvinvointimallin kehittämiseen ja syventämiseen tähtäävää yhteiskuntapolitiikkaa. Meillä tarvitaan selkeää yhteiskuntapoliittisen kurssin muutosta, rahavirtojen suuntaamista suurten yritysten omistajien sijaan palkkatyöläisille, työttömille, lapsiperheille, opiskelijoille, eläkeläisille ja muille pienituloisille. Talous on alistettava kansan valvontaan ja palvelukseen. Tänäänkin tarvitaan työväenliikettä kansan täysivaltaisuuden vapauttaamiseksi yhtiövallan ja Euroopan unionin kahleista. Samalla työväenliikkeen on yhdistettävä voimansa ympäristöstä huolta kantavien kansalaisliikkeiden kanssa maapallon elinkelpoisuuden turvaamiseksi.

Me Tampereelle kokoontuneet vasemmistolaiset ehdotamme kaikkialla Suomessa pohdittavaksi, millainen on tämän päivän vasemmiston linja työläisten ja vähävaraisten ihmisten etujen puolustamiseksi. Miten nujerramme ihmisiä kiusaavan työttömyyden ja pätkätyöt, lyhennämme työaikaa ja parannamme työttömyysturvaa? Miten voitamme köyhyyden ja eriarvoisuuden ja miten parannamme ihmisten perusturvaa ja julkisia palveluja? Miten laajennamme ihmisten demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia? Edelleen meidän mielestämme on syytä pohtia, mikä on vasemmiston rauhanpoliittinen linja ja miten kykenemme yhdessä estämään USA:n nykyjohdon sotapolitiikan ja Suomen viemisen sotaliitto Natoon. Ehdotamme myös pohdittavaksi, mikä on yhteinen vaihtoehtomme maailmanlaajuiselle kapitalismille, pääoman ja suuryritysten kasvaneelle vallalle. Meidän mielestämme lähtökohtana pätee edelleen Forssan kokouksen perussanoma: irti porvareista, työväen ja koko yhteiskunnan vapauttaminen pääoman harvainvallasta.

Paras tapa arvostaa punaisten naisten ja miesten kunniakasta toimintaa on rakentaa tähän maahan perinteitä vahvasti kunnioittava, mutta samalla myös ajassa kiinni oleva työväenliike. Liike, joka ottaa asiakseen todenteolla meidän aikamme sosiaalisen kysymyksen ratkaisemisen ja aikamme keskeiset haasteet - joukkotyöttömyyden, pätkätyöt, köyhyyden, syrjäyttämisen, rahavallan ja sodan uhkien torjumisen. Vähintäänkin sen me tämän päivän työväenliikkeessä mukana olevat olemme velkaa edeltäville sukupolville, työväenliikkeen rakentajille, rohkeille vastarinnan naisille ja miehille. Se on myös vastuumme tuleville sukupolville.


Me Tampereelle kokoontuneet kaikenlaista sortoa vastustavat kansalaiset käännymme tällä julistuksella koko Suomen työkansan puoleen, esittäen, että Te kaikki sorrosta kärsivät ihmiset liitytte laajasti yhteen näiden tärkeiden aatteiden ja päämäärien ympärille. Tässä Tampereen Uudessa Punaisessa Julistuksessa olemme halunneet vastata kysymyksiin, jotka ovat viime vuosina askarruttaneet kaikkia, joille demokratia, ihmisoikeudet ja rauha ovat tärkeitä.


Hyvät ystävät ja toverit, tulkaa mukaan uuden punaisen julistuksen ajatusten ja tavoitteiden taakse! Palauttakaamme taisteleva vasemmistopolitiikka taas yhdessä kunniaan! On uuden vasemmiston aika!

Tampereen työväentalolla 9.2.2003

SKP:n Tampereen piirin koolle kutsuma vasemmistoväen yleinen kansankokous