Etusivu >> Artikkelit >> Kiina avautuu keskustelemalla

Kiina avautuu keskustelemalla

01.06.2018 - 18:15
(updated: 01.06.2018 - 18:45)
  • JP (Juha-Pekka) Väisänen Kiinan muurilla

500 edustajaa yli 200 poliittisesta puolueesta ja yli 100 maasta osallistuu 26.5.-3.6. Kiinan kommunistisen puolueen järjestämään Marx 200-vuotisjuhlatapahtumaan Etelä-Kiinassa Shenzhenissä, kansainväliseen puolueiden keskusteluun Pekingissä ja Kiinan kehittämisen ja uudistamisen Wanshou-foorumiin Heifeissä. 

Dialogia ajankohtaisesta politiikasta, demokratiasta ja työstä 

Kansainvälisten työpajojen ja foorumeiden ohessa Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen yhdessä Pohjois- Amerikan ja Pohjois- Euroopan delegaatioiden kanssa tapasi Pekingissä Kiinan kommunistisen puolueen kansainvälisen osaston johtajan Zhong Weiyunin. Tilaisuudessa vaihdettiin kuulumisia ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta ja käytiin luottamuksellisia keskusteluja.  

- Kerroin Zhong Weiynille miten me SKP:ssä rakennamme pluralistista ja feminististä rintamaa militarismia, uusliberalismia ja apatiaa vastaan kutsumalla laajasti työmiehet, työnaiset, eläkeläiset, opiskelijat, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, maahanmuuttajat ja kaikki nykymenoon tyytymättömät mukaan yhteiseen osallistuvan demokratian kamppailuun; Naton ja militarisoitumisen vastaiseen kamppailuun  ja kamppailuun työajan lyhentämiseksi kuuteen tuntiin päivässä ja kamppailuun 1200 euron perusturvasta jokaiselle, joka ei voi itse omalla työllään perusturvaa rakentaa. 

- Kysyin kansainvälisen osaston tapaamisessa omassa puheenvuorossani, miten Kiinan kommunistinen puolue toimii osallistuvan demokratian vahvistamiseksi. Zong Weiyin ei suoraan vastannut kysymykseen mutta oli kiinnostunut tietämään lisää SKP:n työstä, taistelusta ja osallistuvan demokratian konkretioista. 

Kiinan 19. Edustajakokouksen yksi konkreettinen päätös Kiinan avautumispolitiikasta nähtiin joulukuussa maailman poliittisten puolueiden tapaamisena Pekingissä 30.11.-3.12.2017. SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen oli kutuvieraiden, joukossa aloittamassa Kiinan kommunistisen puolueen avautumisen uutta aikaa. 

Kesäkuussa 2018 Heifein kaupungissa Wanshou foorumiin osallistuville puolueille oli   dialogitapaaminen, jossa puolueet keskustelivat Shenzhenin, Pekingin ja Heifein tapaamisten ideologisten asioiden suunnittelusta vastavan Kiinan kommunistisen puolueen tutkimusosaston johtajan Luang Jianzhangin kanssa.  

- Oli kerrassaan hauskaa jatkaa Luang Jianzhangin kanssa keskustelua joka jäi Pekingissä kansainvälisen osaston kanssa kesken. Kerroin  Lianzhangkille joka osallistui myös Pekingin vuoropuheluun, suomalaisen työväenliikkeen ikiaikaisesta ja nyttemmin sekä Vasemmistoliiton että SKP:n aloitteesta jakaa työtä ja ottaa kuuden tunnin työaika ansiotasoa alentamatta käyttöön aloilla missä mahdollista. Tiedustelin Lianzhangilta oliko vastaavaa keskustelua työnjakamisesta ja työpäivän lyhentämisestä Kiinassa vai oliko talouskasvu vastaus koko ongelmaan – vai oliko ongelmaa ollenkaan.  Tähän kysymykseeni en saanut vielä kommenttia enkä vastausta, sanoo Väisänen talouskasvukriittisenä 

- Heifein dialogisemiaarissa viittasin kansainvälisen osaston kanssa käymääni demokratia- ja tasa-arvokeskusteluun ja, että Shenzhenissä käydyn hyvän Marx teemaseminaarin jatkoksi järjestettäisiin pian teemaseminaari kansandemokratiasta ja feminismistä. Tutkimusosaston johtaja ja kansainvälisten asioiden ideologisesta suunnittelusta vastaava Jianzhang tuki ilokseni aloitetta, kertoo Väisänen innoissaan. 

Demokratia -  kansandemokratiaa ja osallistuvaa demokratiaa 

Suomessa SKP puhuu osallistuvasta demokratiasta ja Kiinan kommunistinen puolue puhuu kansandemokratiasta. Väisäsen mukaan puolueet ovat toverillisessa hengessä käyneet peruskäsitteiden ja kysymysten äärelle ilman minkäänlaisia fobioita. 

- Kiinan kommunistinen puolueelle demokratia on keskeinen kehityksen kysymys. Tuemme aloitetta kansainvälisestä kansandemokratiaa ja feminismiä käsittävästä teematyöpajasta. Olen varma, että puolueiden johtajat istuvat vielä näiden teemojen ympärille yhdessä ja kansainvälisellä tasolla, sanoi Kiinan kommunistisen puolueen tutkimusosaston johtaja Luang  Jianzhang Heifei Foorumin aattona kommunististen puolueiden dialogitapaamisessa.  

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista