Home >> Artikkelit >> SOS-hallitus vihaa lapsia

SOS-hallitus vihaa lapsia

05.01.2017 - 12:15
(updated: 05.01.2017 - 13:21)
  • Kuvassa äiti ja lapsi
Varhaiskasvatuksen leikkaukset osuvat suoraan lasten hyvinvointiin / Kuva Toivo Koivisto
SOS-hallitus vihaa lapsia 
 
 
Lasten hyvinvointia ei oteta tarpeeksi huomioon oikeistolaisen SOS-hallituksen valmistelemissa lakiuudistuksissa. Monien yksittäisten leikkauspäätösten lisäksi maakuntauudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon uudelleen järjestäminen ja ihmisoikeuksia rikkovat muutokset ulkomaalaislakiin uhkaavat aiheuttaa katastrofin jo valmiiksi kolhuja saaneeseen varhaiskasvatukseen. Suomen kommunistinen puolue (SKP) kehottaa pääministeri Juha Sipilää ottamaan uutena vuotena saamansa buuaukset tosissaan ja lopettamaan hyvinvointia tuhoavien lakien valmistelun. 
 
 
Varhaiskasvatus on lasten hoitoa ja kasvatusta, eikä sen laatua voida mitata pelkästään rahalla ja tuottavuudella. Arvioida pitää myös turvallisuudentunnetta ja hyvinvointia lapsen näkökulmasta. Säädetty laki tai asetus ei yleensä laajenna päiväkotien tiloja, lisää tuoleja tai sänkyjä, kohenna sisäilmaa tai anna henkilöstölle lisää sylejä ja käsipareja. Lapselle merkittäviä asioita päivähoidon aikana ovat; oliko hänellä oma tuoli ruokailussa, ehtikö aikuinen auttaa wc:ssä, saiko hän purkaa ikävänsä sylissä, esitellä lelunsa päiväpiirissä, kehuttiinko hänen piirustustaan, saiko hän aikuisen huomiota kun sitä tarvitsi, oliko aikaa leikkiä kaverin kanssa ja auttoiko joku löytämään kadonneen sukan. 
 
 
Päivähoito on järjestettävä lähipalveluna. On kestämätöntä etenkin, jos perheen lapset joutuvat eri päivähoitopaikkoihin. Päiväkotipaikkojen saannin määräajat on pidettävä kunnissa kohtuullisella tasolla. Lastentarhanopettajien pedagoginen osaaminen tulee varmistaa henkilökunnan mahdollisuudella kouluttautua. Kunnan on varmistettava käytännön mahdollisuudet  tehdä viranomaisyhteistyötä kiinteämmin mm. neuvolan ja kunnan ennaltaehkäisevien palveluiden kanssa. On pyrittävä siihen, että päiväkotien johtajilla on vain yksi yksikkö hoidettavanaan. Näin henkilöstö saa tarvittavan hallinnollisen ohjauksen työssään. 
 
 
SKP:n mielestä SOS-hallitus asettaa etusijalle rikkaiden ja pääomanomistajien edun. Hallitus on valmis ennemmin leikkaamaan lapsilta ja heikentämään työttömien päivähoitomahdollisuuksia kuin verottamaan hyväosaisia pääomatulon saajia nykyistä kovemmalla kädellä. Tulevan kevään kuntavaalit ovat hallituksen ensimmäinen todellinen kannatusmittaus ja mahdollisuus esittää selkeä vastalause hallituksen politiikalle. 
 
Lapsi tarvitsee aikuisen hoivaa, ohjausta ja läsnäoloa. SKP vaatii, että kunnissa varmistetaan hoitajien riittävä määrä. Lastenhoidon maksuja on alennettava, päiväkotiryhmille asetettava paikallisesti maksimikoot ja jokaiselle lapselle on taattava oikeus päivähoitoon riippumatta vanhempien työllisyydestä. 
 
Suomen kommunistinen puolue 4.1.2017

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista