Lyhyempi työaika - Helsinki-seminaari / Shorter Working Time - Helsinki Seminar

Keskusteluja, aloitteita sekä visioita käytännön taisteluun lyhyemmän työajan puolesta.

Lyhyempi työaika - Helsinki-seminaari järjestetään 21.-22. maaliskuuta 2020 Helsingissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 4.

Kaksipäiväisessä matalan kynnyksen seminaarissa paneudutaan työajan teemoihin. Seminaariin käydään monenlaisia ja moniäänisiä keskusteluja, esitetään aloitteita sekä pohditaan ja visioidaan työelämän tulevaisuutta Euroopassa. Kahden päivän aikana haetaan väyliä taisteluun lyhyemmän työajan puolesta ja mietitään, miten aihe voidaan nostaa yhteiseksi asiaksi ay-liikkeessä. Keskusteluja johdattelee työajan lyhentämisen argumentit ja tavoitteet.

Ilmoittautuminen seminaariin aukeaa tammikuussa 2020. Ilmoittautuneet saavat sähköpostiin ennakkomateriaalia ennen tapahtumaa, jonka avulla voi virittäytyä valmiiksi seminaarin keskusteluihin ja toimintaan sekä tutustua eurooppalaisen työelämän seikkoihin. Ilmoittautuminen ei ole kuitenkaan välttämätöntä ja tapahtumaan voi osallistua myös hyvin ilman ennakkoilmoittautumista.

Lyhyempi työaika - Helsinki-seminaarin järjestää Suomen kommunistinen puolue yhteistyössä Euroopan vasemmistopuolueen kanssa. Koko seminaarin ohjelma on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.

Tervetuloa toimimaan tulevaisuuden työelämän eteen! Tule mukaan Helsinki-seminaariin!

Seuraa Helsinki-seminaarin kuulumisia Facebookissa.

Ota seminaarin tili seurantaan myös Instagramissa.

 

**********

 

Discussions, initiatives and visions to a practical struggle for the shorter working time.

Shorter Working Time - Helsinki Seminar will be held in Helsinki (Katajanokanlaituri 4) on 21st & 22nd March 2020.

The two-day low-threshold seminar will address the working time themes. The seminar will include a wide range of multi-voice discussions, reflections, initiatives and visions on the future of working life in Europe. Over the course of two days, we are looking for ways to fight for the shorter working time and how to raise the issue in the trade union movement. Discussions are guided by the arguments and goals for reducing working time.

The registration to the seminar will open in January 2020. Before the event, those who register will receive pre-material that will allow them to tune in to discussions and learn about European working life. However, registration is not required, and you can participate in the event without registering too.

Shorter Working Time - Helsinki Seminar is going to be held by the Communist Party of Finland in collaboration with the Party of European Left. Whole seminar's program is free and open to anyone interested.

Welcome to act for the future of working life! Come along to the Helsinki Seminar!

Stay updated on the news of the Helsinki Seminar also on Facebook.

Follow seminar's account on Instagram too.

 

Lyhyempi työaika - Helsinki-seminaari / Shorter Working Time - Helsinki Seminar uutisia